Keuring WW en WAO blijft publieke taak

De beoordeling of iemand recht heeft op een WW- of WAO-uitkering, blijft een publieke taak. De 'keuringsdienst' zal worden ondergebracht bij de Centra voor Werk en Inkomen, die de komende jaren in 230 gemeenten zullen verrijzen....

Van onze verslaggever

DEN HAAG

De Centra voor Werk en Inkomen gaan ook beoordelen of iemand in aanmerking komt voor bijstand. De bedoeling van de centra is dat uitkeringsgerechtigden nog maar naar één loket hoeven en sneller aan werk worden geholpen. Sociale diensten, arbeidsbureaus en de uitvoerders van de werknemersverzekeringen zullen er onder één dak huizen. Daar komt dus ook de keuringsdienst bij.

Daarmee slaan de politieke partijen het advies in de wind van de organisaties van werkgevers en werknemers en de Sociaal-Economische Raad (SER). Die hadden erop aangedrongen de 'claimbeoordeling' over te laten aan de uitvoerders van de werknemersverzekeringen (zoals het GAK), die midden in een privatiseringsproces zitten. De politiek vond dat te riskant.

Werknemers in een bedrijf of bedrijfstak krijgen wel medezeggenschap over het contract dat hun werkgever met de uitvoeringsinstelling sluit.

De uitvoeringsbedrijven en de sociale diensten krijgen volgens de plannen financieel belang bij het aan het werk helpen van uitkeringsgerechtigden.

Hoe moeilijker het is iemand weer in het arbeidsproces op te nemen, des te meer geld dat zal opleveren.

De gemeenten zullen in de toekomst ook een veel groter deel van de bijstandsuitkeringen zelf moeten financieren. Nu beheren zij 10 procent van de uitkeringsgelden, de rest komt van de landelijke overheid. In de toekomst zullen gemeenten mogelijk voor 50 procent verantwoordelijk worden voor de uitkeringsgelden. Dat moet hen stimuleren mensen aan werk te helpen en fraude tegen te gaan.

Meer over