Keurige soldaat kost 40 miljoen

In de nieuwe gedragscode voor militairen is drugsgebruik altijd taboe, en wordt alcoholgebruik ook in de privésfeer beperkt. Het ministerie van Defensie bezint zich nog op strafmaatregelen tegen wie zich schuldig maakt aan ‘ongewenst gedrag’, al dan niet onder invloed van drugs of alcohol....

Van onze verslaggever

Dat bleek woensdag uit een publieke presentatie van de militaire leiding en een brief van staatssecretaris Van der Knaap van Defensie aan de Tweede Kamer. De aanleiding voor het aanscherpen van gedragsregels vormt het rapport van een commissie onder leiding van de Utrechtse commissaris van de koningin Boele Staal, die na berichten over seksueel wangedrag op het marineschip Hr. Ms. Tjerk Hiddes misstanden binnen de gehele krijgsmacht onderzocht.

‘We moesten helaas toegeven dat er iets mis is’, aldus Nederlands hoogste militair, commandant der strijdkrachten Dick Berlijn. De nieuwe gedragscode, zo betoogde hij gisteren, is het startsein voor een langdurige actie om ongewenst gedrag – variërend van pesterijen en discriminatie tot verkrachting – uit te bannen.

Volgens generaal Berlijn en staatssecretaris Van der Knaap is er een breed draagvlak onder het personeel voor strengere maatregelen. Dat is gebleken uit gesprekken die de legerleiding heeft gevoerd binnen de krijgsmacht en met burgerpersoneel. Berlijn heeft woensdag een brief gestuurd naar alle Defensiemedewerkers (bijna 70 duizend) om de gedragscode onder de aandacht te brengen. Hij spoorde de militaire top tijdens een bijeenkomst aan wangedrag te signaleren en te veroordelen.

De code is toegespitst op vijf begrippen: professionaliteit, teamgeest, verantwoordelijkheid, respect en een veilige werkomgeving. De code is niet vrijblijvend, aldus Berlijn op een persconferentie.

‘Zonodig moet controle worden uitgeoefend op naleving van de regels’, schreef staatssecretaris Van der Knaap tegelijkertijd aan de Kamer. Gedacht wordt aan verplichte urinetesten en blaasproeven, om het gebruik van drugs en alcohol vast te stellen. Daarover zal worden gesproken met de militaire bonden, die al bezwaren hebben geuit tegen aantasting van de privésfeer.

Van der Knaap kondigde aan dat jaarlijks ten minste 40 miljoen euro nodig is voor maatregelen om ongewenst gedrag tegen te gaan, zoals aanstelling van toezichthouders en een groter aanbod van recreatieve voorzieningen op kazernes. Het is nog onduidelijk waar het geld vandaan komt: generaal Berlijn noemde het defensiebudget ‘zeer krap’.

Meer over