‘Keuren en verzekeren vee komt samen’

Actiegroepen betichten de slachtsector van belangenverstrengeling...

‘Het ging mis in de slachthuizen toen die in 2006 werden geprivatiseerd. Van de 180 ervaren keurmeesters stapten er 140 op. Ze werden vervangen door laagbetaalde keurmeesters, die weinig in te brengen hadden.’ Deze verklaring geeft Hans Baaij van de Stichting Varkens in Nood voor de misstanden in de slachtsector.

De privatisering van de vleeskeuring gebeurde in een tijd dat de overheid op afstand mode was. Woordvoerder Gelink van het ministerie van Landbouw: ‘De slachtsector houdt toezicht op zichzelf. De Voedsel- en Waren Autoriteit ziet als agentschap van het ministerie van Landbouw erop toe dat dit toezicht correct gebeurt.’

De koepelorganisatie in de slachtsector is de Stichting Centraal Bureau diensten aan Slachtdieren (CBS) met een aantal bv’s en nv’s. Controle op de slachtsector gebeurt door de Stichting Administratiekantoor Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector, dat is gerelateerd aan hetzelfde CBS. C. van der Weg, directeur van alle naamloze en besloten vennootschappen van het CBS, vindt niet dat dit duidt op belangenverstrengeling, zoals Varkens in Nood beweert. ‘Ik heb geen belang in de vleessector en onze organisatie heeft geen winstoogmerk.’

Sandra Kolk van actiegroep Dier en Recht wijst erop dat in de slachtsector de keuring en de verzekering samenkomen. Boeren kunnen zich bij het CBS verzekeren als hun vee minder opbrengt dan verwacht. ‘Bij de keuring zal men zich twee keer bedenken om vlees af te keuren, want dat kost de verzekeraar geld’, zegt Kolk.

Van der Weg wijst deze beschuldiging van de hand. ‘Dat zou betekenen dat we meer vlees goedkeuren omdat het anders de verzekering zou raken. Dan zou de controlerende Voedsel- en Waren Autoriteit zijn werk niet goed zou doen. Dat is ondenkbaar.’ Belangenverstrengeling in de slachtsector is een geluid dat regelmatig opduikt.

Meer over