Kerken hebben geen geld meer om armoede te bestrijden

De kerkelijke organisaties voor armoedebestrijding DISK en Arme Kant van Nederland verdwijnen wegens geldgebrek. De katholieke en protestantse kerken hebben geen middelen meer om ze in leven te houden.

VAN ONZE VERSLAGGEEFSTER MARJON BOLWIJN

AMSTERDAM - 'Het is wrang want de armoede neemt toe in Nederland en het aantal mensen in financiële problemen dat aanklopt bij de kerken ook. Maar door de leegloop in de kerken dalen de inkomsten en giften', zegt dominee Richard Vissinga van de protestantse kerk in Enschede. Hij is landelijk voorzitter van DISK.

DISK is het interkerkelijke expertisebureau voor armoedebestrijding. Het wordt geraadpleegd door protestantse en katholieke voorgangers, diaconieën, vrijwilligers van bijvoorbeeld voedselbanken en burgers die in armoede verkeren. DISK kent de wegen naar hulp. Een bekend project dat vanuit deze organisatie is ontstaan, is Schuldhulpmaatje, dat vrijwilligers koppelt aan burgers in schulden.

Arme Kant van Nederland organiseerde de afgelopen 27 jaar campagnes, manifestaties, lezingen en symposia om de problematiek van armoede én verrijking onder de aandacht te brengen. In 1996 zorgde bisschop Muskens van Breda op zo'n manifestatie voor ophef met het begrip dat hij toonde voor armen die een brood stelen. Opheffing betekent onder andere dat tientallen plaatselijke afdelingen voor armoedebestrijding zullen verdwijnen.

De kerken spelen traditioneel een grote rol in armoedebestrijding. Jaarlijks geven de protestantse en katholieke kerken samen er tientallen miljoenen aan uit, bijeen vergaard uit giften van leden en religieuze groepen. In 2012 ging het om 30 miljoen. Het gaat om giften aan mensen met schulden, geld voor boodschappen en kleding, kerstpakketten voor gezinnen en alleenstaanden die van de bijstand leven en ondersteuning van inloophuizen voor daklozen en illegalen.

Volgens dominee Richard Vissinga van de protestantse kerk in Enschede zal de armoedebestrijding van de kerken een stuk moeilijker worden zonder DISK en De Arme Kant van Nederland. 'De expertise verdwijnt en elke diaconie of charitasorganisatie zal het wiel zelf moeten uitvinden.'

undefined

Meer over