KATHOLIEK ?

Máxima zei vrijdag dat ze veel heeft gestudeerd op de Nederlandse Hervormde kerk. Ze zal niet 'in haast beslissen' of ze katholiek blijft of niet....

Praveen Schollema uit Hattem, katholiek: 'Een katholiek geeft meer kleur aan het koningshuis. Máxima heeft een verfrissende kijk en is vrijer. Dat beetje extra dat ze heeft doordat ze katholiek is, mag ze best uitdragen. Ze moet niet van geloof veranderen om haar levenspartner.

Het zal nog best moeilijk worden, zo'n gemengd huwelijk. Máxima wil de katholieke normen aan haar kinderen overdragen. Die moeten weleens naar de mis gaan. Maar ach, alle wegen leiden toch naar God.'

Kathleen Ferrier, secretaris van Samen Kerk in Nederland, de vereniging van migrantenkerken: 'Een katholieke koningin is een verrijking voor onze multireligieuze samenleving. Wij vinden het sowieso positief dat iemand van buiten de Europese Unie tot het koningshuis toetreedt. Het is belangrijk dat Máxima weet waar ze voor staat, of dat nu een katholiek of protestants geloof is. Het gaat om de overtuiging. Als Máxima en Willem-Alexander op deze manier leren omgaan met verschillende meningen, is dat voor iedereen in Nederland positief.'

Carel ter Linden, geestelijk leidsman van Willem-Alexander: 'Het is verstandig dat Máxima zich wil oriënteren op het protestantisme. Dat is toch prachtig! Ze moet daarvoor wel de tijd krijgen . We lopen met onze gissingen veel te ver vooruit. Maar ik ben de laatste die hier iets over kan zeggen. Mijn goede contact met de prins leidt ertoe dat ik niet objectief tegenover deze kwestie sta.'

Petitie op rknieuws.net: 'Is de tijd niet rijp voor een oecumenisch koningshuis? Tegenstanders van een gemengd huwelijk citeerden de afgelopen dagen het spreekwoord ''Twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen''. Een gelukkig huwelijk tussen een Nederlands Hervormde koning en zijn rooms-katholieke echtgenote zou een mooie oecumenische getuigenis kunnen zijn die dit oude spreekwoord ontkracht. Teken de petitie als Máxima van u gewoon katholiek mag blijven!'

Theo Salemink, hoogleraar kerkgeschiedenis : 'Dit is een historische verandering, een verschuiving van de eerste orde. Het huwelijk geeft aan dat geloof en ideologie er niet meer toe doen. In de jaren zestig zou dit huwelijk tot een kleine volksopstand in de protestantse kerk hebben geleid. De onrust onder de orthodoxe protestanten is nu een storm in een glas water. Katholieken hebben er helemaal geen probleem mee.'

Dominee Van Eckeveld, oud-voorzitter van de generale synode van de Gereformeerde Gemeenten: 'Onze mensen hechten erg aan het koninklijk huis. Dat komt door de nauwe band die van oudsher bestaat tussen Reformatie en oranjehuis. Die liefde kan een deuk oplopen wanneer Máxima besluit katholiek te blijven. Ik hoop dat zij zich tot het protestantisme bekeert. Nog blijer zou ik zijn wanneer dat een bewuste keuze was.'

Eric Luijten, webmaster van rknieuws.net: 'Van mij mag Maxima katholiek blijven. Ze kan een identificatiefiguur zijn voor katholiek Nederland. Zelf heb ik ook de petitie ondertekend. Ik vind het een grote zorg als mensen hun geloof opzeggen.'

Betsie Edeler, secretaris van het Oecumenisch Vrouwen Contact: 'In onze club heeft niemand problemen met een katholieke koningin. Er zijn vooral linkse groeperingen bij ons aangesloten. In deze tijd moet het mogelijk zijn dat mensen van twee geloven met elkaar trouwen. Ik hoop dat Máxima en Willem-Alexander er samen uitkomen. Een standpunt heeft onze vereniging nog niet. We vergaderen pas weer in mei.'

Pastoor Horsch van de parochie Sint Petrus Banden in Maastricht: 'Als rooms-katholiek in hart en nieren zie ik een katholieke koningin wel zitten. Het is een wezenlijke verandering dat het koningshuis niet meer zo strak hervormd is. Ik denk niet dat de katholieke kerk hierdoor populairder wordt. Als die geloofskwestie privé wordt gehouden, zet het geen zoden aan de dijk.'

Henk Baars, voorzitter 8-mei-beweging waarin progressieve katholieken zijn gebundeld: 'De tegenstelling tussen katholiek en protestant is uit de tijd. Willem-Alexander laat door zijn keuze voor een katholiek meisje iets zien van een brede oecumene. Het oecumenische wordt steeds meer het basisgevoel van de christenen. De mensen aan de top hebben dat alleen nog niet door. Voor de gewone, gemiddelde gelovige doet het onderscheid er niet meer toe.'

Klaas van der Kamp, woordvoerder Samen op Weg-kerken: 'Onze hoop is dat Máxima en Willem-Alexander een spirituele houding innemen. Máxima gaf aan de tijd te willen nemen. Het lijkt me betuttelend haar van tevoren te zeggen waar ze uit moet komen. Als we zo'n claim op haar leggen, laten we haar niet vrij om persoonlijk te rijpen.'

Meer over