Kasten van marinepersoneel doorzocht

DEN HAAG (ANP) - Elk half jaar worden bij de Koninklijke Marine kasten van het personeel gecontroleerd op verdovende middelen. Commandant der Zeestrijdkrachten vice-admiraal Jan-Willem Kelder heeft daartoe besloten.

Het besluit komt na een aantal incidenten met mariniers en vlootpersoneel, waarbij alcoholmisbruik een belangrijke rol speelde. Een woordvoerder van het ministerie van Defensie heeft dinsdag een bericht hierover in de Telegraaf bevestigd. Volgens de zegsman konden commandanten altijd al besluiten tot een zogeheten kasteninspectie zodra zij onregelmatigheden bevroeden. ,,Maar nu is besloten de maatregel structureel uit te voeren om de veiligheid beter te waarborgen.''

Volgens de woordvoerder wordt geprobeerd zo snel en goed mogelijk uitvoering te geven aan de aanbevelingen aan het recent verschenen rapport-Staal over wangedrag in de krijgsmacht. Hij stelt dat een duidelijke afweging wordt gemaakt tussen privacy en de veiligheid van het marinepersoneel, dat vaak in kwetsbare situaties lang met elkaar moet samenleven en -werken op schepen.

Het volgens de Defensiewoordvoerder aan de verschillende commandanten om te beoordelen hoe ze de halfjaarlijkse controles willen uitvoeren. ,,Ze kunnen besluiten om alle kasten te controleren, maar het kan ook steekproefsgewijs. Ook kunnen ze de maatregel aankondigen of niet.''

Meer over