Karel Baarspul: 'Iedereen vond het een mistige wereld'

Karel Baarspul (46) runde in zijn eentje het bankieren van Zuid-Holland. Binnen de provincie wist iedereen ervan, maar niemand snapte precies waarmee hij zich bezighield....

Karel Baarspul moet voor zijn gevoel van de hemel in de hel zijn beland. De vele miljoenen guldens die hij verdiende werden door de provincie in dank aanvaard. Promoties, opslag, loftuitingen en extra bonussen waren zijn deel. Maar nu is Baarspul geschorst en vreest voor zijn carrière: 'Niemand van de provincie nam de moeite om me persoonlijk te informeren. Mijn schorsing ontving ik per post.'

- Hoeveel geld heeft u met het bankieren voor de provincie in de loop der jaren verdiend?

'Toen ik net begon was er helemaal geen treasury bij de provincie. Ik scheurde de eerste bank-envelop open en zag 25 miljoen gulden op een gewoon rekening-courant staan. Dat schoot natuurlijk niet op.'

'Dit jaar verdienen we op de portefeuille van 1,7 miljard gulden waarschijnlijk 9 miljoen gulden. Bovenop de winst uit het verleden komt mijn totale treasury-winst op 25 à 26 miljoen gulden. Hiernaast heb ik nog veel geld verdiend door het herfinancieren van de oude schulden van de provincie. Alles bij elkaar heb ik op zijn minst 30 miljoen netto verdiend voor de provincie. Daarnaast is er natuurlijk het mogelijke verlies van 47,5 miljoen van de leningen aan Ceteco.'

- Voor de winsten bent u binnen de provincie goed beloond.

'Ik ging in de afgelopen jaren tweemaal versneld een loonschaal omhoog. Ik kreeg een speciale kerstbonus van 1500 gulden. Maandelijks ontvang ik een extra toelage van 350 gulden. Dat alles vanwege de treasury-winsten. Iedereen vond het prachtig. Ik zit in loonschaal veertien (maximaal 10 duizend gulden per maand, red) en verdien daardoor ongeveer net zoveel als mensen bij een bank die hetzelfde werk doen.'

- En dan ineens krijgt u die brief met uw schorsing door de provincie....

'Iemand van personeelszaken kwam de brief langsbrengen en zei dat hij slecht nieuws bevatte. Op dinsdag had Gedeputeerde Staten besloten om mij te schorsen. Op donderdag kreeg ik die brief. En dan te bedenken dat ik woensdag gewoon op mijn werk ben verschenen. Ik vind het ongelooflijk dat de provincie dat zo doet. Ik voel me genaaid door het provinciebestuur. Niemand van het provinciebestuur heeft de moeite genomen om mij mondeling toe te lichten, waarom ik geschorst ben en vooral waarom ik nù geschorst wordt. Over twee weken komt het rapport van Van Dijk uit. Waarom hebben ze daar niet even op gewacht?'

- Er was geen enkel toezicht op uw bankwerkzaamheden. Heeft u dat niet verbaasd?

'Iedereen vond het een mistige wereld. Men keek toe en zag alleen de winsten groeien. Ze waren simpelweg niet geïnteresseerd. Soms kwam er een enkele vraag in de rekeningencommissie (commissie van statenleden, red). Daar was ik nooit bij. Mijn baas handelde dat af.'

'We hebben jarenlang management-rapportages gemaakt voor de Gedeputeerde van Financiën en voor de griffier. Daarin stond ook gedetailleerd beschreven wat we deden. Ook daar waren geen vragen. De griffier heeft nooit richtlijnen voor mij opgesteld voor het bankieren. Hij vertelde niet hoe groot de bankportefeuille mocht worden. Als ik dit soort problemen voorlegde aan mijn superieuren dan zeiden ze: 'Wat vind je er zelf van?' Nou, dan ging ik maar weer aan de slag.'

- En hoe moet het nu verder?

'Ik weet het niet. Ik heb gekozen om in de aanval te gaan, omdat ik niet tot zondebok gemaakt wil worden. De provincie hoort nog van mijn advocaat. Ik heb bovendien het nodige te verwerken. Ik zie wel.'

Meer over