Kapitaal

Hoewel ik begrijp dat de boeren financieel in de problemen komen door het voortijdig beëindigen van de levens van hun producten, vind ik hun reacties een beetje hypocriet....

Laten ze eerlijk en reëel blijven: kapitaalvernietiging is niet gezond voor de bedrijfsvoering en kan faillissement tot gevolg hebben. Als het een verplichte kapitaalvernietiging betreft, kan aan overheidssteun worden gedacht. Nu echter niet. De boeren hebben de afgelopen jaren nooit geëist dat hun vee moet worden ingeënt. Want dat kost geld. En de afzetmogelijkheden worden door die inenting beperkt. Ik ben het dan ook van harte eens met minister Jorritsma dat MKZ en de gevolgen hiervan bedrijfsrisico zijn.

Meer over