Opinie

'Kan de druk er niet wat af bij scholieren?'

De ingezonden brieven van 18 februari 2017.

Scholieren zouden meer vrije tijd moeten krijgen. Beeld anp
Scholieren zouden meer vrije tijd moeten krijgen.Beeld anp

Kan het misschien wat minder

Het verbaast mij niets dat er zo veel berichten in de media verschijnen over burn-out. Zeker bij jongeren. Onze kinderen (vwo 3 en 6) ervaren al zo veel werkdruk. En het wordt vanuit school zo fijn begeleid. De leerlingen wordt al in de derde klas aangeraden met een portfolio te beginnen zodat daar na het examen een flink pak papieren in zit waar je bij een vervolgopleiding mee kunt scoren.

Een vak als natuurkunde kent geen boeken maar wordt volledig met een chromeboek gegeven, wat erg onhandig is. Je kunt niet even gauw in een boek terugbladeren om iets op te zoeken en hebt daardoor geen overzicht bij het leren. Het werkt gewoon niet, boeken zou men er altijd naast moeten gebruiken.

En dan de examenklas; er is de leerlingen haast geen rustmoment gegund. De afgelopen weken verliepen zo: er zijn toetsen, er moet een profielwerkstuk worden ingeleverd, daarnaast moet voor Nederlands een serie boekverslagen worden gemaakt en een presentatie worden gegeven, waarbij extra punten verdiend kunnen worden als die wordt gecombineerd met een maquette of een toneelstukje of muziek.

En dan volgt binnenkort de nieuwe examenweek, waar het beste in de krokusvakantie mee begonnen kan worden... Pfff. Geen wonder dat aardig wat leerlingen kiezen voor een tussenjaar. En geen wonder dat aardig wat jongeren een overvol hoofd hebben. Kan het niet wat minder in het onderwijs? En trouwens overal wat minder?

E. van den Berge, Alkmaar

50-plussers

De ideologen van de trumpiaanse leugen zijn volgens Michael Persson reactionaire intellectuelen als Stephen Bannon, Nassim Taleb en Curtis Yarvin. Zij propageren de strategie van de onwaarheid en het heil van de chaos en de willekeur. Op die wijze willen zij een nieuwe omwenteling realiseren, een nieuwe revolutie voor Amerika.

Waar het artikel niet op ingaat, is waar deze ideeën zelf op gebaseerd zijn, wie degenen zijn geweest die in eerste instantie goed en kwaad hebben gerelativeerd en waarheid hebben afgedaan als onderdrukkend. Dat zijn namelijk de babyboomers, de generatie van de revolte van de jaren zestig en de postmoderne betrekkelijkheid van de jaren zeventig en tachtig.

Het zijn de mannen en vrouwen die inmiddels met pensioen zijn en volhouden dat ze eigenlijk 50-plus zijn.

Jan Heemstra, Enschede

Mezelf kunnen zijn

Voor Gert-Jan Segers komen de belangrijkste verworvenheden in onze cultuur voort uit de joods-christelijke traditie. Een verworvenheid waar ik aan hecht is de vrijheid mezelf te kunnen zijn, zonder dat de dreiging van de hel boven mijn hoofd hangt.

Dit heb ik niet te danken aan de joods-christelijke traditie, maar aan de mensen die daarvan zijn losgebroken.

Joa Schell (37 jaar), Haarlem

Leve kleinschaligheid

Peter de Waard stelt de retorische vraag: 'Moet Nederland zich schamen voor landbouwsucces?' Dat Nederlanders een meester zijn op het gebied van voedselproductie kan alleen maar doordat we grondstoffen wegslepen uit andere landen, zoals soja voor ons vee, palmolie, graan en suiker. Dit leidt elders tot ontbossing en landroof van arme boeren. We importeren fosfaat voor bemesting. We stoppen dieren in megastallen en varkensflats en exporteren vlees en zuivel. Ook onze tuinbouwproducten zijn voor de export. Dit alles vreet fossiele energie, voor winning, transport, verwerking, verwarming en conservering en zorgt voor megatonnen aan broeikasgassen.

Als we voedselzekerheid willen nastreven en de CO2- en methaanuitstoot willen terugdringen, moeten we terug naar een situatie dat we van onze eigen grond kunnen leven en lokaal in onze levensbehoeften kunnen voorzien. Beter voor het energieverbruik en de CO2-uitstoot, beter voor het dierenwelzijn en beter voor de landen die we leegplunderen onder het mom van wereldhandel.

Met één verloren zinnetje in De Waards stukje kunnen we het daarom wel eens zijn: 'Kleinschaligheid is heel mooi en moet worden gepromoot.'

Jan van Weeren, Velp

Blauweplekkenkliniek

Het bestuur van de Stichting Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling (LECK) wil graag onjuistheden in het artikel 'Blauweplekkenkliniek moet dicht' rechtzetten. Er staat dat de Forensische Polikliniek Kindermishandeling (FPKM) de enige aanbieder is die kon worden ingeschakeld als er nog geen aangifte is gedaan.

Precies diezelfde functie wordt namelijk geleverd door het LECK, een samenwerking tussen drie academische kinderziekenhuizen. Het LECK zet voor elk advies een combinatie van medische en forensisch-medische kennis in, in tegenstelling tot het gemelde in het artikel, door medebeoordeling door een forensisch arts van het NFI.

Elise van de Putte, voorzitter Stichting LECK, Amsterdam

Verkiezingsdebat

De Volkskrant meldde 15 februari in een kop dat het verkiezingsdebat toch doorgaat. De toevoeging luidde: 'Dan maar zonder de grote twee'. Nog niets geleerd van het Britse referendum en de Amerikaanse verkiezingen. Ook in Nederland zal pas na de verkiezing blijken wie de grote twee zijn en niet ervoor.

Martin de Ruijter, Udenhout

Milieubewust

Terwijl ik in de trein het artikel 'Draaicultuur' zit te lezen over milieubewuste bedrijven, zie ik op een scherm voor me: buitentemperatuur 15 graden, binnentemperatuur 23 graden. Het is in de trein 23 graden, terwijl iedereen een jas aan heeft. Nou, 18 graden is dan genoeg in zo'n sprinter. En 's zomers als het buiten 23 graden is, staat de airco op 18 graden of lager. De NS werd trouwens in dat artikel over milieubewuste bedrijven vanzelfsprekend niet genoemd.

Kees Smit, Utrecht

Doorrekenen

Mooie overzichten van de Volkskrant over politieke partijen wat betreft de doorrekening van partijprogramma's. Lijkt mij ook boeiend om te weten hoe dat vier jaar geleden was. Wat is er gerealiseerd van de toen doorgerekende plannen? Welke partijen zijn wel of niet in staat gebleken hun voornemens te realiseren? De uitkomst daarvan kan helpen om de meest succesvolle partijen en meest realistische partijplannen boven tafel te krijgen.

Zou mij niet erg verbazen dat er zeer weinig van de plannen is uitgekomen.

Dirk de Putter, Steenwijk

Niet zo zielig

De autochtone Nederlander en nu ook delen van de politiek, met name de PVV, maken zich zorgen over het verdwijnen van Nederland zoals we dat kennen, symbolisch verpakt in de Zwarte Pietdiscussie. Wat een slachtoffergedrag toch.

Allemaal huilie huilie doen in een hoekje want 'ze pakken Sinterklaas van me af'. Ik vind dat 'Henk en Ingrid' niet zo zielig moeten doen maar hun rug moeten rechten, hun kansen moeten pakken en zich in moeten vechten in de veranderende samenleving.

Leon Palmen, Rotterdam

Arnon in de klas

Arnon Grunberg ziet graag inspiratie in het onderwijs. Hij woont een les bij op voorstel van een leraar. Arnon zat zelf op het Vossius Gymnasium in Amsterdam, waar hij biologie kreeg bij mijn vader die daar leraar was.

Hij zei een keer tegen mij: 'Die Arnon Grunberg was een vreselijk ventje in de klas.' Het schoot me zomaar ineens te binnen.

Mijn vader leeft sinds 2008 niet meer.

Duco de Klonia, Bierum

Arnon voor de klas

Op maandagmiddag heb ik een les bijgewoond waar Arnon Grunberg langskwam. Toen ik vandaag in de les zat, las meneer Baijens het stukje uit de column van Arnon Grunberg. 'Baijens lijkt me een goede leraar.' Ook schreef hij: '(...) maar het systeem blijft betrekkelijk funest.'

Daar ben ik het absoluut niet mee eens. Het onderwijssysteem in landen waar meisjes niet naar school mogen, of waar niet genoeg schoolmaterialen zijn, is funest. Bij ons in Nederland is het onderwijssysteem dus bijzonder goed geregeld.

Arnon Grunberg zei ook dat we de invloed van leraren op een land onderschatten. Daar ben ik het wel mee eens. Wat de leraren ons leren bepaald dus hoe wij tegen de wereld aankijken en op welke politieke partijen wij in de toekomst zullen gaan stemmen.

Dat wij Grunberg niet van onze mening hebben kunnen overtuigen, vind ik jammer, maar ik hoop zeker dat hij nog een keer langs zal komen bij ons op school en we er weer een fantastische les van kunnen maken.

Marleen van Tilborg, Tilburg (Beatrix College, 4 atheneum)

Arm en rijk

Ik lees het verhaal van burgemeester Tom Rombouts die met zijn bijbanen zoveel bijverdient. En dan de pagina ernaast een mevrouw die uit haar woning moet omdat het een heel slechte woning is.

Dit is Nederland, met enorme verschillen in de kwaliteit van leven.

Alleen al met de onkostenvergoeding van iets meer dan 13.000 euro zou mevrouw een prettiger leven hebben. Mooi voorbeeld van goede journalistiek om deze twee zaken naast elkaar te plaatsen.

Laura Wolters, Lochem

Privacy

Bij het artikel 'En hup, daar is de verborgen informatie' staan drie privacytips. De belangrijkste ontbreekt echter: maak geen Facebook-account aan.

Frank Rijckaert, Doetinchem

Kunstgras

Voetballen op kunstgras blijkt toch schadelijk voor de gezondheid van kinderen. Daarom probeert de fabrikant het nu 'booming' te maken in onze tuintjes, zodat onze baby's erop kunnen kruipen en onze peuters er met hun loopfietsen op kunnen rijden. Ik geef alvast een waarschuwing: goed de handjes wassen na het buiten spelen en niets in je mondje stoppen.

Rian Visser, Haarlem

Roze Proust

Een 'korrelig zwart-witfilmpje uit 1904' laat Marcel Proust zien in 'een parelgrijs kostuum'. Parelgrijs in een zwart-witfilm? Zou dat kostuum ook beige geweest kunnen zijn, of lichtblauw of zelfs roze?

Jan van Willegen, Baarn

Erfpacht

Misschien een idee als premier Rutte zijn partijgenoot Eric van der Burg, VVD-wethouder te Amsterdam, sommeert om ook 'even normaal' te doen wat betreft de Amsterdamse erfpacht?

Het verschil tussen de herbouwwaarde (zeg 300.000 euro) en de marktwaarde (zeg 600.000) van een huis zou doodleuk de waarde van de grond zijn. Zo kan ik ook leuke sommetjes maken... Gert-Jan Vernooij zou een absurde 320.000 euro moeten betalen!

Stel per Amsterdamse wijk gewoon een redelijke prijs per vierkante meter grond vast, met een redelijke canon of afkoop.

Moet te doen zijn, zou je zeggen.

Sander Smit, Amsterdam, (opgelucht ademende eigenaar van een appartement op eigen grond)

Geschiedenis is lastig

Geschiedenis is wat je eruit pikt, zo blijkt in de krant van 15 februari. Gert-Jan Segers beweert dat One Nation Under God de slogan was van de Amerikaanse Founding Fathers. Laat dat nou ironisch zijn. Deze kreet werd in 1954 toegevoegd aan de Pledge of Allegiance om de communisten te laten weten dat God aan de Amerikaanse kant stond. Heeft niets met de Founding Fathers te maken die inderdaad niet a-religieus waren, maar om de deïst Jefferson bij de christelijk-joodse traditie in te lijven gaat me wel erg ver.

Daarna bewijs Michael van der Galiën zijn vaker blijkende onkunde door de Duitsers en de Fransen tijdens de Tweede Wereldoorlog samen kerst te laten vieren. Dat deden ze, dacht ik, één keer, maar tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Ten slotte eindigt Derk Jan Eppink zijn altijd inzichtrijke column met de woorden 'Het is een rendez-vous avec l'histoire'. Imponerend, maar ik ken de kreet alleen in de versie van Franklin Delano Roosevelt die zijn achterban in 1936 voorhield dat ze een 'rendez vous with destiny' hadden. Veel mooier en ook veel toepasselijker op Eppinks verhaal. Misschien kan hij volgende keer nog eens uitleggen hoe FDR Amerika redde van zijn eigen slechtste impulsen.

Geschiedenis, altijd lastig.

Frans Verhagen, Amsterdam, auteur van De Founding Fathers

Vuile VW

Ik geef die Volkswagenrijders die hun auto niet laten updaten groot gelijk. Het enige te verwachten effect is dat hun motor in de zeldzame testcondities, die bij gewoon gebruik niet optreden, vuiler gaat lopen. Bij het overige gebruik zal de motor niet veel schoner kunnen worden. Het feit dat Volkswagen geen dieselmotor kon bouwen die bij dagelijks gebruik aan de uitstooteisen voldeed, was nu juist de reden om de misleidingssoftware in te bouwen.

En met software kun je nu eenmaal niet zorgen dat bij een sterk verlaagd brandstofgebruik, wat wél zou zorgen voor minder CO2-, NOx- en roetuitstoot, evenveel vermogen beschikbaar is. Dat laten de natuurwetten niet toe. Kortom, die software-update heeft vooral een symbolische functie.

Huibert van Deursen, Den Haag

Regels zijn regels?

Halbe Zijlstra: 'RTL heeft tijdens het spel de regels veranderd'. Wat is dan: afspreken dat AOW vanaf 65 start...?

Vincent van Ginneke, Almere

Homo's en Valentijn

Dinsdag stond in de landelijke kranten paginagroot een op het eerste oog sympathieke Valentijnsboodschap van de SGP: Kies elkaar. Volgens de SGP is een stabiele relatie, gebaseerd op liefde en trouw, namelijk één van de kostbaarste dingen in het leven. Tja, daar kan men het moeilijk niet mee eens zijn, nietwaar?

Maar wat daar niet bij wordt gezegd is dat de SGP een dergelijke relatie alleen reserveert voor heteroseksuele stellen. Homo's moeten van de SGP hun leven in eenzaamheid slijten. Dat maakt die o zo liefdevolle boodschap van deze christelijke partij nogal hypocriet en vals.

Fred Sevriens, Den Haag

Normaal

Wat goed dat RTL zich niet laat gijzelen door calculerende politici en het verkiezingsdebat doorzet. Dat vind ik normaal!

Eric Meier, Hoofddorp

Meer over