Kamysjleeva haalt naar iedereen uit

Vorige week besprak ik de verpletterende zege van Olga Kamysjleeva op oud-wereldkampioene Zoja Goloebjeva, een winstpartij die van cruciaal belang zou blijken voor de uitkomst van het WK 2003....

Het duel-in-kwestie werd in de negende ronde gespeeld. Tansikoezjina bevond zich op dat moment op 2 punten afstand van de koploopster en had in theorie dus nog alle kans Kamysjleeva te achterhalen. Maar haar (te) scherpe winstpogingen werden vakkundig weerlegd, met als gevolg dat de onttroonde titelhoudster uiteindelijk op een met Tsjoeb, Milsjina en Paskjevitsj gedeelde vierde plaats zou finishen, ver (5 punten!) achter de nieuwe wereldkampioene.

Tansikoezjina-Kamysjleeva WK-vrouwen 2003

1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 5-10 5.46-41 14-19 6.35-30 20-25 7.40-35 17-22 8.31-27 22x31 9.36x27 11-17 10.44-40 6-11 11.33-28?!

Hoogst ongebruikelijk: in plaats van op een Roozenburg-opstelling aan te sturen (11.33-29, 12.30-24), maakt Tansikoezjina het spel klassiek. Kamysjleeva zal er, gezien de vleugelopsluiting waarmee haar tegenstandster zich eigenhandig opzadelt, niet het minste bezwaar tegen hebben gehad.

11...9-14! 12.39-33 3-9! 13.41-36 1-6 14.49-44 Dit is minder vreemd dan het lijkt: de witspeelster wil na 14.50-44 15-20 15.44-39 niet door 15...23-29! en 16...18-22 worden geplaagd.

14...15-20 15.44-39 17-22 Natuurlijk niet onmiddellijk 15...20-24?? wegens 16.34-29! met dam.

16.28x17 11x31 17.36x27 20-24 Het is een kwestie van smaak dan wel temperament of men 17...10-15 verkiest boven de tekstzet. Zeker is dat nu voor wit het schijnoffer 18.34-29 annex 50-44-39 het meest realistisch was geweest.

18.50-44?! 24-29!

Door veld 23 te ontruimen en aldus de bevrijdingsactie 19.34-29 uit de stand te halen, ziet zwart er nauwlettend op toe dat de opsluiting intact blijft.

19.33x24 23-28 20.32x23 18x20 21.38-32 13-18 22.39-33 20-24 23.43-38 Ook bij de herinrichting van haar stand heeft Tansikoezjina DIAGRAM 1 3w3wzw3wzw wzw3w3w3wz 3wzwzw3w3w wzwzw3w3w3 zw1w1wzw1w wzw1w1w1w1 zw1w1wzw1w wzwzwzw1w1 zw1w1wzwzw geen al te gelukkige hand van spelen. Was het niet veel logischer om met 23.44-39, 24.33-28 en 25.39-33 op te bouwen en daarna pas schijf 43 naar links te dirigeren?

23...8-13 24.32-28 Vlecht de tactische wending 25.27-22! en 26.38-32 + in de stand. Pareert zwart die dreiging echter met het nuchtere 24...10-15!, om vervolgens als het ware om het vijandelijke centrum heen te spelen, dan heeft wit eigenlijk al geen stelling meer: op 44-39 gaat steeds vernietigende kracht uit van 18-23!

Met haar volgende zet betreedt Kamysjleeva naar mijn smaak (die van de computer, tegen wie men zich beter ook niet in een opsluiting kan laten nemen) te vroeg het centrumveld 23. Maar de 'straf' voor die onnauwkeurigheid zal uitblijven:

24...18-23?! 25.37-32?

Correct was 25.38-32!, altijd (behalve natuurlijk ingeval van 25...14-20?? of 25...12-18??) gevolgd door 26.34-29 enz. met verwzw3wzw3wzDIAGRAM 2 wzwzw3wzwz 3wzwzwzwzw w3wzw3w3w3 zw3w3wzwzw wzwzwzw1w1 1w3w3wzw1w wzwzwzwzw1 1w1w1wzwzw wzwzwzwzw1 zwzw1wzwzw breking van de opsluiting. Het is moeilijk te zeggen of zwart aan die decorwisseling zelfs maar het geringste positionele voordeel had overgehouden. Na de foutieve tekstzet daarentegen stevent Kamysjleeva regelrecht of schijf-of partijwinst af!

25...10-15!

Profiteert van de weggevallen dekking van 27, als gevolg waarvan wit niet over 26.34-29 kan beschikken (26...25x34! 27.29x20 14x25! 28.40x18 13x31 +).

26.42-37 15-20!

Zie diagram 1

Zo roept zwart de damdreiging 27...23-29!, 28...25x34, 29...16-21, 30...7-11, 31...13x22 en 32...19x50 + in het leven. Omdat 27.44-39 tot een strategisch fiasco leidt (zie in dit verband ook de opmerking bij de 24ste zet), resteert Tansikoezjina niet beter dan de volgende wanhoopspoging:

27.27-22 12-18! 28.34-29 25x34! 29.48-43 18x27 30.29x18 13x22 31.32x21 16x27 32.40x29 7-11 33.28x17 11x22 34.43-39 Inventief verdedigd: door het hielslagje 35.38-32! in de stand te vlechten, lijkt wit een serieuze kans te maken het verloren c.q. geofferde stuk te heroveren. Maar de schijn bedriegt:

34...19-23! 35.29x18 22x13 36.47-41 6-11! 37.41-36 11-17! 38.33-28 2-7(?!) Kamysjleeva serveert de pointe van haar laatste vier zetten uit: 39.37-31(?) wordt weerlegd door 39...20-25!, 40...13-18 en 41...25x23 +. Dit laat evenwel onverlet dat, om redenen die spoedig duidelijk zullen worden, direct 38...17-21! exacter was geweest. Waarbij van belang is dat wit in dat geval evenmin goed 39.37-31(?) kan doen wegens 39...2-8! en 40...13-18! enz.

39.39-34! 20-25 40.44-40(?!) Hierna is voor Kamysjleeva alles weer in orde. Het schijnt echter dat het 5x4 schijveneindspel dat na 40.37-31! 17-22 41.28x17 14-19 42.31x22 24-30 43.35x24 19x50 44.38-33 50x28 45.22x33 zou zijn ontstaan, niet meer te winnen is! En in dat geval was haar lichtvaardige 38ste zet (lichtvaardig, omdat zij op dat moment nog ongelooflijk veel bedenktijd moet hebben gehad, gezien de slechts zes kwartier die zij in de gehele partij investeerde) haar onverwacht duur komen te staan!

40...17-21! 41.34-30 25x34 42.40x20 14x25 43.37-31 7-12 44.31x22 12-18 45.45-40 Ofschoon het hierna wel erg hard gaat, had wit ook na 45.22-17 21x12 niet meer op redding mogen hopen.

45...18x27 46.40-34 21-26 47.34-29 26-31(!) 48.29-23 31-37 49.38-33 37-42 50.23-18 13x22 51.28x17 42-47 Wit geeft het op.

Ter afsluiting geef ik, zonder technisch commentaar, de notatie van de partij die Kamysjleeva op de tweede speeldag van derde prijswinnares Olga Baltazji (Oekrai¿ne) won.

Baltazji-Kamysjleeva WK-vrouwen 2003

1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 5-10 5.34-29 23x34 6.39x30 14-19 7.44-39 10-14 8.30-25 17-21 9.32-28 11-17 10.40-34 6-11 11.45-40 18-22 12.34-30 12-18 13.39-34 8-12 14.31-26 2-8 15.46-41 1-6 16.50-45 4-10 17.37-31 18-23 18.42-37 23x32 19.38x18 13x22 20.33-28 22x33 21.31-27 21x32 22.37x39 8-13 23.39-33 13-18 24.43-38 20-24 25.47-42 18-23 26.49-43 12-18 27.41-37 7-12 28.33-29 24x33 29.38x29 15-20 30.43-39 10-15 31.42-38 9-13 32.29-24 20x29 33.39-33 16-21 34.33x24 21-27 35.34-29 23x34 36.30x39 19x30 37.35x24 18-23 38.39-34 23-28! 39.40-35 12-18 40.34-30

Zie diagram 2 40...28-32! 41.37x28 17-21 42.26x17 11x42 43.48x37 14-19 44.25-20 3-9 45.45-40 18-23 46.30-25 19x30 47.35x24 13-18 48.40-34 18-22 49.34-30 23-29 50.24x33 15x35 51.33-29 35-40 52.29-24 40-44 53.24-19 44-50 54.19-14 9x20 55.25x14 50-28 56.14-9 28x46 57.9-4 46-37 58.4-15 6-11 59.15-33 37-28 60.33-42 11-16 61.42-48 28-50 62.48-42 22-28 Wit geeft het op.

Meer over