Kampcommandant vindt Guantánamo Bay modelkamp

‘Wat wij hier doen zijn goede dingen, op een goed tijdstip en om goede redenen. Ik ben trots op wat wij doen in Guantánamo.’ Aldus generaal Edward Leacock, plaatsvervangend commandant van het omstreden strafkamp voor terreurverdachten...

Terwijl overal ter wereld mensenrechtenorganisaties en politieke voormannen aandringen op sluiting, is de militaire leiding van het kamp vastbesloten Guantánamo niet alleen open te houden, maar ook ten voorbeeld te stellen als een model voor opvang van oorlogsgevangenen. ‘Als ik het zeggen mag: dit is een van de meest transparante detentiecentra ter wereld’, zei generaal Leacock in een vraaggesprek met de Volkskrant.

Hij bestreed dat gevangenen in Guantánamo mishandeld worden. ‘Veel mensen kennen de waarheid niet. Ze uiten beschuldigingen over marteling en mishandeling. Ze zijn hier nooit geweest. U bent hier nu geweest. U kunt nu de boodschap uitdragen: luister, ze doen daar goede dingen.’

Bij wijze van voorbeeld wees de Amerikaanse generaal op de voeding van de gevangenen. De keuken van Guantánamo draait 24 uur per dag en levert vijf verschillende diëten. ‘We willen het voorbeeld stellen’, aldus Leacock.

‘We hebben van alle kanten de aandacht van de wereld, van de media, van het Amerikaanse Congres, van het Rode Kruis, van tal van advocaten. We hebben hier niets te verbergen. Mijn manschappen en ik weten dat het deugt wat wij doen. Het zal best een traag proces zijn, maar wij hopen dat mensen het op zekere dag gaan onderkennen.’

Na een driedaags bezoek aan het kamp lijkt de conclusie gewettigd dat de Amerikanen de slechte reputatie van Guantánamo te lijf willen gaan met een beleid van behoedzame openheid. Met geen van de 450 gedetineerden kon worden gesproken. Maar het terrein en celcomplexen konden worden bezocht en officieren waren beschikbaar voor vraaggesprekken.

Leacock verwierp de opvatting dat tenminste een deel van de Guantánamo-gevangenen weinig tot niets van doen heeft gehad met Al Qa ‘ida of de Taliban. ‘Ik weet dat velen zeggen dat ze maar een eenvoudige boer of geitenhouder waren. Maar ze zijn allemaal tegen het licht gehouden. De mensen die hier zitten, horen hier te zitten. Ik ben daar rotsvast van overtuigd. Zij zitten hier om heel goede redenen.’

De generaal bevestigde dat geprobeerd is samenspraak te ontwikkelen tussen de leiding van het kamp en een delegatie van gedetineerden over het dagelijkse gevangenisregime. Die pogingen zijn mislukt. Leacock: ‘Onthou dit: het feit dat deze terroristen niet meer op het slagveld zijn, betekent niet dat ze zijn opgehouden te vechten. Ze gaan ermee door en ze bevechten ons nog steeds, van dag tot dag.’

Meer over