Kamp overwoog Afghaanse missie af te blazen

Minister Kamp van Defensie heeft serieus overwogen een nieuwe militaire missie in Afghanistan af te blazen, omdat de Verenigde Staten geen veiligheidsgaranties wilden geven voor Nederlandse troepen in nood....

Dat blijkt uit een reconstructie door de Volkskrant van het kabinetsplan deel te nemen aan de NAVO-stabilisatiemacht ISAF, in het gevaarlijke zuiden van Afghanistan. Kamerleden buigen zich vandaag, voor de tweede keer tijdens het kerstreces, over de zeer omstreden missie.

Defensie dreigde volgens ingewijden een maand geleden de stekker eruit te trekken. Een zware Amerikaanse delegatie deed in Den Haag slechts vage beloften. Eerder overleg met Washington, tot op het niveau van minister Rice van Buitenlandse Zaken, had evenmin geleid tot concrete resultaten.

De hoogste Nederlandse militair, generaal Berlijn, wist begin december bij de NAVO alsnog een groot aantal toezeggingen los te peuteren, ook van de Amerikanen. De legerleiding achtte de missie toen ‘superverantwoord’.

Een week later zei minister Bot van Buitenlandse Zaken, na NAVO-beraad in Brussel met onder anderen Rice, dat hij voldoende garanties had gekregen. Die komen erop neer dat Amerikaanse troepen, gelegerd in en buiten de aan Nederland toebedeelde provincie Uruzgan, zonodig te hulp schieten.

Uiteindelijk trokken de ministers Kamp en Bot, die nogal eens verschillende opvattingen hadden, gezamenlijk op. Zij stuitten echter op de D66-ministers Pechtold en Brinkhorst, die een definitief kabinetsbesluit tegenhielden.

De laatsten waren verrast door het nee van D66-fractieleider Dittrich, nog voordat het kabinet een standpunt had bepaald.

Meer over