'Kamerleden frustreren rechtspraak'

Met hun uitlatingen over de strafzaak tegen de marinier Erik O. maken Tweede-Kamerleden het rechters en officieren van justitie moeilijk hun werk goed te doen....

Ook de Raad voor de Rechtspraak, die de belangen van alle rechtbanken en gerechtshoven behartigt, laakt het optreden van de parlementariërs.

Tweede-Kamerleden prezen maandag de vrijspraak van O. en hekelden de rol van het Openbaar Ministerie (OM), omdat dit de vervolging van Erik O. was begonnen. De rechtbank zelf oordeelde dat het OM genoeg reden had tot verdenking van de marinier.

'Ik betreur het dat Kamerleden niet meer terughoudendheid in acht nemen', zegt bestuurslid Jan Westhoff van de NVVR, tevens vice-president van de rechtbank Amsterdam. 'Parlement en rechterlijke macht moeten elkaar de ruimte geven om hun moeilijke werk te doen. Als Kamerleden over officieren en rechters heen vallen, tast dat het imago en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht aan. Kritiek mag, maar zeker niet tijdens een zaak. Dan begeven politici zich op ons terrein.' Westhoff benadrukt dat de zaak-Erik O. nog niet is afgerond, omdat het OM nog in beroep kan .

Bert van Delden, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, zegt dat in Nederland niet de sub judice-regel geldt, die inhoudt dat er niet publiekelijk over een zaak mag worden geschreven of gesproken als die onder de rechter ligt. 'Niettemin is het goed gebruik dat je de rechter de kans geeft een oordeel te vormen over een zaak. Voor Kamerleden geldt dit nog sterker dan voor de gemiddelde Nederlander. Hun oordeel heeft een grotere impact.'

Parlementariërs doen er volgens hem verstandig aan om een rustiger toon aan te slaan. Hij heeft dit onlangs in een brief aan het VVD-Kamerlid Van Baalen laten weten, nadat hij hem op tv had zien spreken over de zaak-O. 'Het escaleert nu', aldus Van Delden. 'Het ene Kamerlid kan niet bij het andere Kamerlid achterblijven, is mijn indruk. '

Van Delden: 'Stel dat het OM in appèl gaat en er iets anders uitkomt dan vrijspraak? Wat zeggen Kamerleden dan? Daar moeten zij rekening mee houden.'

Meer over