Kamer wil opheldering afgedwongen vrijstelling belastingen

Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt het onaanvaardbaar dat de Belastingdienst geen belasting int bij bepaalde groepen burgers. Met name woonwagenkampen en clubhuizen van de Hells Angels zijn voor belastingontvangers vaak te gevaarlijk om te betreden, bevestigt het ministerie van Financinaar aanleiding van uitlatingen van anonieme belastingambtenaren in de...

PvdA, CDA en D66 vinden dat de politie de belastingambtenaren desnoods zou moeten begeleiden. 'Dat doet de politie in de Bijlmer ook voor mensen van de woningbouwvereniging', aldus PvdA-Kamerlid Bussemaker. Ze vindt dat het draagvlak voor de belastinginnning verdwijnt zodra mensen die dreigen met geweld met rust worden gelaten. De VVD spreekt van 'fiscaal terrorisme'. Het ministerie van Financiwijst erop dat ook gemeenten en electriciteitsbedrijven sommige plaatsen moeilijk kunnen betreden.

Staatssecretaris Joop Wijn van Financilaat momenteel uitzoeken wanneer de fiscus mensen overslaat bij het innen van belastingen. De resultaten hiervan zullen over enkele weken bekend zijn. Het onderzoek is ingesteld nadat onlangs was gebleken dat bewoners van het Maastrichtse woonwagenkamp Vinkenslag jarenlang maar drie procent inkomstenbelasting hoefden te betalen. Dit bijzondere tarief was ingesteld omdat de fiscus niet in staat was om de financi gegevens van de bewoners te controleren. Wijn zei toen dat deze situatie een uitzondering was.

'Nu blijkt het toch met grote regelmaat voor te komen', zegt GroenLinks-Kamerlid Vendrik. Hij wil daarom op 9 maart tijdens een spoeddebat opheldering vragen aan de staatssecretaris. Ook de PvdA heeft kritiek op het optreden van Wijn. Maar deze partij wil eerst de brief afwachten die Wijn heeft beloofd, alvorens met hem in debat te gaan.

De Telegraaf meldde zaterdag dat de Belastingdienst groepen burgers ontziet bij wie belastinggelden moeilijk te innen zijn. Daardoor bestaan er tientallen lokale vrijstaten, waar de bewoners niet of nauwelijks belasting betalen. Naast woonwagenkampen en Hells Angels zou het ook gaan om criminele Joegoslaven en andere probleemgroepen. Volgens de krant voorziet de fiscus dwangbevelen voor deze belastingplichtigen met het stempen 'oninbaar', waarna de post wordt afgeboekt. Een woordvoerder van het ministerie van Financibevestigde zaterdag dit beeld.

Volgens De Telegraaf heeft een klokkenluider bij de Belastingdienst zich bij de krant gemeld uit onvrede met de uitlatingen van Wijn op dit punt. In tegenstelling tot wat de staatssecretaris meldde is de gunstige regeling voor de bewoners van de Vinkenslag geen uitzondering.

Meer over