Kamer vindt het niets, maar Verdonk heeft het contract al getekend

De Tweede Kamer riep het kabinet maandag op geen tien miljoen euro te besteden aan een reclamecampagne om de positieve kanten van integratie naar voren te brengen....

Niet alleen de oppositiepartij PvdA vindt het ‘onbestaanbaar’ dat Verdonk ‘groot geld’ uitgeeft aan een campagne die niet aan de Kamer is voorgelegd, ook de regeringspartijen CDA en VVD zien het nut van de campagne niet in. Zij besteden het geld liever aan concrete projecten. ‘Verbijsterend’, concludeerde het VVD-Kamerlid Hirsi Ali. De partijgenote van Verdonk meent dat integratie ‘een kwestie van mentaliteit is en niet van subsidies’.

De derde regeringspartij D66 diende samen met GroenLinks een voorstel in om te bewerkstelligen dat er geen geld naar reclame- en adviesbureaus gaat. Maar Verdonk stelde dat het geld al is uitgegeven.

De tien miljoen zijn uitgesmeerd over een periode van tien jaar, zo trachtte zij de Kamer gerust te stellen. Ook hield zij iedereen voor dat zij regelmatig de Kamer heeft bijgepraat over deze ‘integratiekaravaan’, zoals de campagne oorspronkelijk heette.

In het reclameproject wijzen bekende en minder bekende Nederlanders op de goede kanten van integratie. Meer wil Verdonk niet loslaten. ‘Het is vertrouwelijk, omdat het effect van de campagne van onderaf moet komen. Mensen gaan symbolen zien en er dan over praten’, verklaarde zij maandag. De bewindsvrouw gaf de Kamerleden het advies om naar muziekzenders te kijken waarop veel jongeren afstemmen.

De reclamecampagne is volgens de oppositie zinloos, omdat Verdonk een hardvochtig vreemdelingenbeleid voert, waardoor zij geen geloofwaardigheid meer op het gebied van de integratie kan opbouwen. SP en GroenLinks dienden een voorstel in om de portefeuille van Verdonk, Integratie en Vreemdelingenzaken, in de volgende kabinetsperiode op verschillende departementen onder te brengen. Ook de regeringspartijen beginnen zich af te vragen of voor deze twee beleidsterreinen een minister verantwoordelijk moet zijn.

Meer over