Kamer verwacht moeite bij uitvoering klimaatplan

DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer steunt van harte het ambitieuze klimaat- en energieplan van de Europese Unie maar verwacht dat het moeilijker wordt de afspraken te gaan uitvoeren.

De PvdA voorziet valkuilen en hoopt dat het niet eindeloos duurt om de gezamenlijke streefcijfers over de landen te verdelen.

Dat bleek woensdag tijdens een debat in de Tweede Kamer sprak over de doelstellingen die de 27 leiders van de EU-lidstaten vorige week in Brussel overeenkwamen. Daarin staat onder meer dat de EU als geheel de komende dertien jaar 20 procent energie gaat besparen en 20 procent minder broeikasgas kooldioxiode (CO2) zal uitstoten in 2020.

Groenlinks

Vooral de PvdA toonde zich enthousiast. Volgens PvdA-Kamerlid Diederik Samsom heeft Europa weer een doel met deze duurzaamheidsagenda. GroenLinks is minder enthousiast en wil eigenlijk nog verder met de reductie en concrete maatregelen vastleggen, zoals de uitbanning van de gloeilamp.

De Partij voor de Vrijheid meent juist dat momenteel een klimaathysterie heerst, waartegen gezond verstand het beste medicijn is. De PVV gaat niet akkoord omdat ze vindt dat alle lidstaten een gelijke inspanning moeten leveren.

SP

De SP is blij met de afspraken, hoewel de partij twijfelt aan het effect van bijvoorbeeld marktwerking in de energiebranche. Volgens SP-Kamerlid Harry van Bommel bewijst het resultaat tegelijk dat de EU dus geen grondwet nodig heeft om zulke belangrijke plannen te maken.

Het CDA was blij met de ommezwaai van de SP, omdat die partij altijd tegen het verdrag van Nice was. De VVD steunt het klimaatplan wel maar meent dat internationale plannen nodig zijn om het echt tot een succes te maken.

Meer over