Kamer twijfelt aan optreden De Vries bij beveiliging Fortuyn

De Tweede Kamer betwijfelt of minister De Vries van Binnenlandse Zaken voldoende heeft gedaan om de moord op Pim Fortuyn te voorkomen....

Tijdens het debat over de moord op Fortuyn (negen dagen voor de parlementsverkiezingen van 15 mei) liepen de emoties donderdag hoog op. De Lijst Pim Fortuyn (LPF) eiste dat De Vries onmiddellijk zijn biezen pakte. Woordvoerder Ferry Hoogendijk zei dat de PvdA-minister een 'desastreuze' inschattingsfout heeft gemaakt. Maar een motie van die strekking kreeg slechts de steun van de 26 LPF-Kamerleden.

Volgens Hoogendijk, voormalig hoofdredacteur van het weekblad Elsevier, draagt De Vries er schuld aan dat een 'begaafd politicus en heel aardig mens' is vermoord. De LPF diende de motie van afkeuring tegen De Vries in, na er een week over getwijfeld te hebben.

Tijdens het debat van gisteren sloeg de twijfel bij de LPF opnieuw toe. Hoogendijk wilde de stemming over de motie uitstellen tot na 1 juli. Dan zal De Vries, daartoe onder druk gezet door de Kamer, bekendmaken of het onderzoek naar het mogelijke falen van het kabinet een beetje opschiet. De andere partijen in het 150 leden tellende parlement pikten dat uitstel niet. Kamervoorzitter Weisglas besloot daarop de motie toch in stemming te brengen.

Vrijwel de hele Tweede Kamer stemde wel voor een motie van CDA en VVD, die De Vries dwingt voor 1 juli met een 'voortgangsbericht' over het onderzoek te komen. Alleen zes LPF-Kamerleden weigerden hun hand op te steken. Zij vinden deze motie een wassen neus.

De Vries stelde op 15 mei een onderzoekscommissie in onder leiding van oud-rechter Van den Haak. Vorige week toonden CDA, LPF en VVD, die op het punt staan een nieuw kabinet te vormen, zich al onaangenaam verrast dat deze commissie binnen een maand nog maar twee keer bijeen was geweest.

De Vries is verantwoordelijk voor de binnenlandse veiligheidsdienst (BVD, inmiddels omgedoopt in AIVD), die volgens hem geen signalen had gekregen dat Fortuyn werd bedreigd. De linkse partijen, die nog maar 49 zetels hebben, betoogden dat de minister van Justitie, VVD'er Korthals, evenzeer verantwoordelijkheid draagt. Justitie beslist uiteindelijk over de beveiliging van bedreigde personen.

Meer over