Kamer stuurt aan op kortere alimentatie

De alimentatie die gescheiden echtelieden aan hun ex-partner moeten betalen, loopt te lang door en is oneerlijk. Dat vinden VVD, PvdA en D66, die daarom een initatief-wetsontwerp met een nieuwe regeling hebben gemaakt. Die geldt alleen voor nieuwe echtscheidingen.

DEN HAAG - In het voorstel dat woensdag naar de Tweede Kamer is gestuurd staat dat bij een scheiding binnen drie jaar het recht op partneralimentatie vervalt als er geen kinderen zijn. Heeft een kinderloos huwelijk langer dan drie jaar geduurd, dan kan de maximale alimentatieduur oplopen tot vijf jaar. Dat is nu nog twaalf jaar.

Voor kinderloze huwelijken die langer dan vijftien jaar duurden, kan het maximaal tien jaar worden wanneer de alimentatie-ontvanger geen baan had tijdens het huwelijk.

Volgens VVD-Kamerlid Ard van der Steur, een van de indieners van het voorstel, is er in de samenleving geen draagvlak voor de maximale termijn van twaalf jaar die nu moet worden betaald. 'Degene die ontvangt doet niets, terwijl de ander kromligt.'

Wie alimentatie ontvangt, heeft nu geen prikkel om te gaan werken. Die prikkel brengen de initiatiefnemers in met een kortere duur, een aflopende alimentatie en geen indexering, zodat de alimentatie door inflatie geleidelijk lager wordt. Zijn er bij een scheiding kinderen in het spel, dan wordt alimentatie betaald tot het jongste kind 12 is. In andere gevallen kan het maximaal vijf jaar zijn.

De andere indieners van het voorstel zijn Magda Berndsen van D66 en Jeroen Recourt van de PvdA. Recourt beoogt met de nieuwe wetgeving dat de beide ex-partners 'zo snel mogelijk zelfstandig verder kunnen'.

PVV-voorstel

Woensdag kwam ook de PVV met een voorstel voor partneralimentatie: iedereen krijgt maximaal vijf jaar. PVV-kamerlid Bontes is verbaasd dat VVD, PvdA en D66 een eigen voorstel lanceren na zijn aankondiging eerder dit jaar. Hij verwacht dat de drie partijen het PVV-voorstel steunen, maar VVD'er Van der Steur stelt dat de systematiek in zíjn voorstel is gebaseerd op contacten met deskundigen.

Van het PVV-voorstel wil hij niets weten. 'Voor Henk en Ingrid en hun drie kinderen komt het er beroerd uit te zien. Maar ook voor de ouderen voor wie de PVV zegt op te komen.' De VVD'er rekent voor: als je op 55-jarige leeftijd scheidt, dan heb je geen inkomen op je 60ste. 'Vijf jaar niets!'

undefined

Meer over