Kamer stelt nadere vragen over Dutchbat

De Tweede-Kamerfracties willen veel meer weten over het optreden van Dutchbat bij de val van Sebrenica, dan in het debriefings-rapport van minister Voorhoeve van Defensie te lezen staat....

Van onze verslaggever

DEN HAAG

Voorhoeve hoopte dat met de publikatie van het rapport en een kamerdebat de kous af zou zijn. Die wens werd destijds niet vervuld. De Kamer was het weliswaar met de minister eens dat Dutchbat geen nalatigheid kan worden verweten, maar het rapport schoot toch op een aantal punten tekort. Om die reden werd besloten tot het houden van een schriftelijke vragenronde.

Als de antwoorden van Voorhoeve op de tweehonderd vragen niet overtuigen wordt eventueel een hoorzitting gehouden. GroenLinks en het CDA pleiten daar nu al voor. De Hoop Scheffer (CDA) vindt dat de Kamer de Nederlandse VN-officieren zelf moet gaan horen, omdat zij al uitgebreid in de media aan het woord zijn geweest. De VVD was tegen hoorzittingen, maar lijkt van standpunt te veranderen.

Defensie is al sinds de val van Srebrenica bezig met het horen van de VN-officieren die werkzaam waren in Sarajevo, Tuzla en Zagreb. Voorhoeve zei twee weken geleden zelf niet te weten waarom VN-generaal Janvier besloot geen massale luchtaanvallen uit te voeren op Bosnisch-Servische doelen tijdens de aanval op Srebrenica.

Dutchbat 4, dat al grotendeels is teruggekeerd uit noordoost-Bosnië, zal op een nieuwe manier worden gedebrieft. De commandant van een eenheid deed dit vroeger zelf. Nu zullen alle sleutelfunctionarissen worden gehoord aan de hand van vragenlijsten, onder meer door de sectie 'Lessons Learned' van de landmacht. Er worden ook vragen gesteld over het zien van oorlogsmisdaden. De rapportages gaan onder anderen naar de chef defensiestaf. 'Indien nodig worden maatregelen getroffen', aldus Voorhoeve in een brief aan de Kamer.

Luitenant-kolonel Karremans, de commandant van Dutchbat 3, laat in de Defensiekrant weten dat het debriefingsrapport 'heel goed' weergeeft wat er gebeurd is. Hij vindt het 'een knap stukje werk' en ziet 'geen enkele reden om in de media op zaken terug te komen.'

Karremans, die door Voorhoeve werd teruggefloten wegens zijn opmerking dat er 'geen good guys en bad guys' zijn in Bosnië, zegt voorts: 'Ik heb brede schouders en grote gaten in mijn oren, maar toch heb ik het me ontzettend aangetrokken wat er over mijzelf en majoor Franken (zijn plaatsvervanger, red.) werd geschreven. Daar hebben we het met zijn tweeën regelmatig over gehad. Bewust heb ik mijn mond gehouden tot het rapport gereed was.'

Meer over