Kamer pleit voor onderzoek spoorlijn Utrecht-Breda

DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer pleit bij verkeersminister Camiel Eurlings voor een onderzoek naar de haalbaarheid van een spoorlijn tussen Breda en Utrecht langs de A27.

Een ruime meerderheid van ChristenUnie, CDA, VVD en SP wil de verbreding van die weg en andere voorziene werkzaamheden zoals aan de brug bij Gorinchem combineren met de aanleg van zo'n spoorverbinding. ,,Als je toch gaat sleutelen aan de brug en rivierverruiming, kan je dat niet combineren met zo'n spoorlijn'', aldus CDA'er Jan Mastwijk. ChristenUnie-collega Ernst Cramer is benieuwd of de spoorlijn daardoor goedkoper wordt.

Blijkens een onderzoek van bouwbedrijf BAMRail en ingenieursbureau Goudappel Coffeng zou een nieuwe lijn tussen Utrecht en Breda dagelijks 45.000 'nieuwe reizigers' kunnen trekken. Dat zijn er veel meer dan duizend extra per dag, waar een onderzoek uit 1999 op rekende.

Effecten noord-zuidverbinding

Cramer wil ook weten wat de effecten zijn van zo'n lijn op de bestaande knelpunten op de noord-zuidverbinding, zoals de A16 (Moerdijkbrug) en de A2. Als de reizigerscapaciteit op de as Utrecht-Breda vergroot wordt, zou dat gevolgen kunnen hebben voor de parallel lopende A16 en A2. ,,De prijs van een nieuwe spoorlijn langs de A27 moet dus beoordeeld worden in samenhang met de kosten van de eventuele verbreding van de A2 of A16 in de toekomst.''

BAMRail heeft geopperd dat de aanleg van de spoorlijn Utrecht-Breda zou kunnen worden uitgevoerd in publiek-private samenwerking, in combinatie met woningbouw.

Meer over