Kamer op scherp tegen Mansveld

De ProRail-zaak dreigt de prille staatssecretaris voor het spoor op te spelen. De Kamer is ontevreden over de informatievoorziening, een motie van wantrouwen hangt in de lucht.

DEN HAAG - Vandaag dreigt Wilma Mansveld (PvdA), die amper drie maanden geleden werd aangesteld als staatssecretaris voor het spoor, tegen haar eerste motie van wantrouwen aan te lopen. De Tweede Kamer is ontevreden met haar informatievoorziening rond het onderhoud van het spoor, de SP zinspeelt zelfs op inzet van het zwaarste middel.

Alle verloven zijn voor donderdagmiddag ingetrokken met het oog op een mogelijke motie van wantrouwen of afkeuring, die dan onmiddellijk na het debat in stemming zal worden gebracht.

Het politieke tumult draait om de aanbesteding van het railonderhoud door spoorbeheerder ProRail. Eind vorig jaar schreef de Volkskrant dat ProRail het spooronderhoud dermate goedkoop aanbesteedt dat dat tot extra vertragingen en veiligheidsrisico's zou kunnen leiden. Daarop volgden brieven van onderaannemer Strukton Rail en andere betrokkenen met dezelfde strekking. De Kamer wilde daar meer over weten.

In een Kamerbrief van 10 december antwoordde Mansveld over de voorspelde vertragingen en veiligheidsrisico's: 'Ik vind deze conclusies onvoldoende gefundeerd en voorbarig.'

Woensdag echter openbaarde de Volkskrant dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu al sinds 28 juni beschikt over een rapport van de eigen Inspectie Leefomgeving en Transport, waarin exact dezelfde conclusies worden getrokken.

Dat had ze de Kamer moeten melden, vonden woensdag alle partijen. De SP was het felst. Kamerlid Farshad Bashir vroeg zich hardop af of Mansveld en VVD-minister Schultz, die tot het aantreden van het kabinet in november over het spoor ging, nog wel te vertrouwen zijn. Gevraagd hoe hard hij het spel dacht te gaan spelen: 'Ik neem niet voor niets het woord vertrouwen in de mond. Het kan de uitkomst van het debat zijn dat we met een motie van wantrouwen komen.'

Het verkeerd informeren van de Tweede Kamer wordt vaak gezien als een politieke doodzonde. Sander de Rouwe van het CDA zei de zaak 'hoog, héél hoog' op te nemen. 'In het rapport staat het volstrekt tegenovergestelde als in de brief van 10 december.' Liesbeth van Tongeren van GroenLinks noemde het 'onacceptabel' als zou blijken dat de Kamer verkeerd is ingelicht.

Onder druk van de Kamer stuurde Mansveld woensdag aan het begin van de middag de rapportage van de Inspectie Leefomgeving en Transport alsnog op. Ze schrijft daarbij dat het 'wellicht' beter was geweest voor de informatiepositie van de Kamer om het rapport eerder op te sturen. Ze had dat echter niet gedaan, omdat ProRail al verbeteringen in gang had gezet. Het beeld in het rapport was dus al 'achterhaald', vindt de staatssecretaris.

Met die woordkeuze riep Mansveld de gramschap over zich af van D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven. 'Eerst is het voorbarig en dan is het achterhaald! Welke van de twee is het nu? De staatssecretaris moet politiek gevoelige informatie die ze heeft gewoon overleggen aan de Tweede Kamer. Dan bepalen wíj wel wat er relevant is en wat niet.'

commentaar pagina 29 Met excuus komt Mansveld niet weg

undefined

Meer over