Kamer: nota Pronk is sprookje over berenbos

'De Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening maakt geen keuzen voor het gebruik van de schaarse ruimte in Nederland. Het stuk toont geen visie....

Maar de auteur, minister Pronk van Ruimtelijke Ordening, was allerminst aangeslagen. De kritiek, net als die van de vier planbureaus en de VROM-raad, komt hem goed uit. Nadat hij de eerste slag in het kabinet om het behoud van groene gebieden tussen de steden en om meer natuurgebieden verloor, moet hij eind dit jaar het definitieve gevecht voeren. Na het 'polderoverleg' met alle maatschappelijke organisaties, de landsdelen, provincies en gemeenten stelt het kabinet in oktober de definitieve ruimtelijke nota voor de komende twintig jaar vast.

Een Kamermeerderheid (PvdA, D66, GroenLinks en de kleine christelijke partijen) eist dat er in het groen tussen de steden in principe niet wordt gebouwd. De PvdA wil meer nationale landschappen en 'natuurbuffers' om de zogeheten netwerksteden, zoals Arnhem-Nijmegen. CDA en PvdA vinden dat de landbouw er bekaaid afkomt. In de nota moet de landbouw 170- tot 400 duizend hectare inleveren. De PvdA pleit voor een agrarische hoofdstructuur voor de zogeheten grondgebonden landbouw.

In zijn antwoord op de kritiek relativeerde Pronk zijn rol als minister bij de ruimtelijke ordening: 'Ik ben slechts coördinator.' Direct daarop volgden de beloftes: 'Voor de gebieden tussen de steden probeer ik duidelijker regels te maken. De rode contouren waarbinnen de komende tien jaar mag worden gebouwd, zullen eerder dan 2005 getrokken moeten worden.'

Meer over