Kamer neemt pas volgend jaar besluit Afghanistan

De Tweede Kamer beslist pas volgend jaar over het uitzenden van militairen naar het gevaarlijke zuiden van Afghanistan. GroenLinks, SP en LPF zijn in elk geval tegen....

GroenLinks deed dinsdag al een oproep op het kabinet om af te zien van een vredesmissie. Voor GroenLinks staat vast dat de missie ‘een ondoordacht en gevaarlijk avontuur’ is. Nederland dreigt medeplichtig te worden aan ‘Amerikaanse schendingen van mensen-en oorlogsrecht’. De SP heeft soortgelijke bezwaren.

De LPF vindt dat de duur van de missie (twee jaar) en de omvang (1100 militairen, ondersteund door gevechtsvliegtuigen- en helikopters) een te groot beslag leggen op de krijgsmacht. ‘We hebben geen principiële bezwaren, maar ik voorzie dat Nederland zich voor vele jaren vastlegt op kostbare operaties in Afghanistan, waar we al vier jaar actief zijn’, aldus LPF-Kamerlid Herben, die liever een vredesmissie in Afrika wil.

Het kabinet is van plan maandag een besluit te nemen. Met name D66-minister Pechtold voor Bestuurlijke Vernieuwing aarzelt. ‘Ik oriënteer me nog.’

Twijfels hebben ook zijn partijgenoot Brinkhorst van Economische Zaken en de D66-Kamerfractie. Het is niet goed denkbaar dat het kabinet zonder steun van D66 begint aan een missie met een aanzienlijke kans op dodelijke slachtoffers. D66 wil de leden raadplegen tijdens partijbijeenkomsten, maar het besluit valt in de Kamer, aldus een woordvoerder.

De Kamer zal na een positief kabinetsbesluit pas na het kerstreces militaire en andere deskundigen uitnodigen voor hoorzittingen. Daarna velt de Kamer een definitief oordeel.

‘We gaan niet over een nacht ijs. Het kabinet is al vijf maanden bezig de Afghanistan-missie voor te bereiden, dus wij nemen ook ruim de tijd’, aldus Van Baalen (VVD), die niet afwijzend staat tegenover een nieuwe operatie. Ook het CDA zegt zich niet laten opjagen door het kabinet.

De PvdA staat zeer kritisch tegenover de missie. De partij wil inzage in een sombere analyse van de Militaire Inlichtingen-en Veiligheidsdienst over het beoogde operatiegebied.

Meer over