Kamer: minder sponsors door crisis

Ook minder steun verwacht van cultuurfondsen...

Van onze verslaggevers Harmen Bockma en Bart Dirks

Den Haag De Tweede Kamer vreest dat de kunstsector veel last zal krijgen van de kredietcrisis. De opdracht aan de sector om meer eigen inkomsten te verwerven, wordt daardoor veel moeilijker uitvoerbaar, vreest een aantal fracties.

Volgens Kamerlid Hans van Leeuwen (SP) is er sprake van een direct effect van ‘de beurs op de bühne’. De uitgaven aan kunst en cultuur van grote cultuurfondsen als het VSB-Fonds, het Oranjefonds en het Prins Bernhard Fonds zullen afnemen doordat hun aandelenbezit veel minder waard is geworden.

Van Leeuwen uitte zijn vrees gisteren tijdens het debat met minister Plasterk van Cultuur over de kunstbegroting voor volgend jaar. Volgens Boris van der Ham (D66) is het gevaar dat bedrijfssponsoring in hoog tempo zal wegvallen zelfs nog groter. ‘Daarbij gaat het soms om korter lopende afspraken of toezeggingen per project, die mogelijk niet worden voortgezet, zo hoor ik van veel kunstinstellingen. Sponsors zijn terugtrekkende bewegingen aan het maken.’

Een deel van de Kamer wil daarom dat minister Plasterk de bezuiniging van 1,7 procent volgend jaar en 3,4 procent in de jaren daarna die hij een aantal kunstinstellingen heeft opgelegd, intrekt. Daarvoor zou de 10 miljoen euro uit het zogenoemde matchingfonds moeten worden gebruikt. Uit dat fonds krijgen instellingen vanaf volgend jaar een euro bijgelegd voor iedere euro extra die ze zelf verdienen.

Plasterk en de coalitiepartijen voelen daar echter niets voor. ‘Het VSB-Fonds heeft gezegd de uitgaven voor volgend jaar op peil te willen houden, dus we kunnen nu nog niet zeggen dat het allemaal minder zal worden.’

Toch wil Plasterk de kunstinstellingen tegemoet komen. ‘Stel dat de inkomsten van het VSB-Fonds daadwerkelijk wegvallen, dan wordt het vrijwel onmogelijk om te voldoen aan een hogere norm voor eigen inkomsten. De gelden die de afgelopen jaren van de fondsen kwamen, wil ik daarom niet meerekenen.’

Plasterk nam gisteren al een voorschot op de evaluatie van het nieuwe systeem voor kunstsubsidiëring, de basisinfrastructuur. Volgens Plasterk moeten instellingen met een langjarige financiering weer worden beoordeeld door de Raad voor Cultuur. Nu gebeurt dat door visitatiecommissies.

Tegelijkertijd wil Plasterk dat een aantal instellingen waarover de raad nu adviezen geeft over vierjarige financiering, worden overgeheveld naar het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten, waarover de Kamer en de minister in principe geen zeggenschap meer hebben.

Het enige dat de Kamer wel kan doen, is budget toevoegen aan het Fonds, dat vervolgens zelf beslist waar het naartoe gaat.

De coalitiepartijen willen dat er een half miljoen euro extra naar het Fonds gaat, in de hoop dat dat wordt besteed aan zes kleinere instellingen waarover het Fonds wel positief heeft geadviseerd, maar waarvoor tot nu toe geen geld was.

Meer over