Kamer laat nieuwe inburgering toetsen

De Tweede Kamer laat een onafhankelijke uitvoeringstoets houden van de nieuwe Wet Inburgering (WIN) die minister Verdonk (Integratie) voorbereidt. Aanleiding voor de extra toets zijn de vele zorgen die er bestaan over de uitvoering van de nieuwe wet....

ANP

Het presidium van de Tweede Kamer heeft woensdag ingestemd met een verzoek van de Kamercommissie Integratiebeleid. Het Adviescollege Toetsing Administratieve Lasten (ACTAL) is gevraagd de toets uit te voeren en de resultaten voor 1 mei klaar te hebben. De nieuwe inburgeringswet houdt in dat nieuwkomers moeten slagen voor een inburgeringsexamen.

Volgens D66-Tweede Kamerlid Lambrechts komt zo'n toets niet vaak voor en is het voor ACTAL een nieuw, uitgebreider advies dan anders. Het college moet kijken of de diverse soorten regelgevingen, vooral binnen gemeenten, op elkaar aansluiten als de nieuwe inburgeringswet van kracht wordt. Het gaat onder meer om sociale wetgeving en de beroepseducatie.

De fracties hadden onlangs al extra schriftelijke vragen neergelegd bij Verdonk nadat veel organisaties en deskundigen tijdens een hoorzitting veel kritiek en twijfels hadden geuit over de nieuwe wet. Door de nieuwe vragenronde en de uitvoeringstoets zal de geplande invoering, medio 2006, waarschijnlijk later worden. ‘Tenzij de uitvoeringstoets prima resultaten oplevert, maar dat is niet de verwachting’, aldus Lambrechts.

Verdonk is al drie jaar bezig met haar contouren voor een nieuw inburgeringsstelsel. Naar aanleiding van veel kritiek heeft zij haar plannen steeds moeten aanpassen. Alleen de inburgeringstoets in het buitenland gaat wel echt beginnen, op 15 maart. Pas na het halen van deze toets mogen mensen naar Nederland vertrekken. Hier moeten zij straks dan slagen voor het examen.

Meer over