Kamer laakt eigen rol in vuurwerkramp

Schaamte en vertwijfeling voerden dinsdag de boventoon in de Tweede Kamer bij het debat over de vuurwerkramp in Enschede. De ramp schond niet alleen het vertrouwen in de overheid....

'Hoe kon het zo ver komen in zo'n geregeld en vredig land als Nederland', vroeg D66-Kamerlid Scheltema zich af. Met wanhoop in haar stem wees zij op de versnippering van verantwoordelijkheden op regeringsniveau. 'Wie heeft toch eigenlijk die rampenbestrijding in portefeuille?'

Tegenover haar zaten acht bewindslieden van het kabinet gelaten te luisteren. Ieder van hen draagt een beetje verantwoordelijkheid voor wat er in de aanloop naar de ramp misging.

Er vielen 13 mei vorig jaar 22 doden, van wie vier brandweerlieden. Bijna duizend mensen raakten gewond, velen voor hun leven. Twaalfhonderd mensen raakten hun huis kwijt.

De ramp werd uitgebreid onderzocht. De directeuren van de vuurwerkfabriek S.E. Fireworks staan voor de rechter. De mogelijke brandstichter zit in de cel. In Enschede traden twee wethouders af. Nu is de landelijke politiek aan zet, gisteren de Tweede Kamer, vandaag het kabinet.

'Als je een conifeer in je tuin wilt kappen, moet je een pietluttige vergunningsprocedure doorlopen', zei PvdA-Kamerlid Wagenaar. 'Eenzelfde pietluttigheid verwacht de burger van de overheid als het om zijn veiligheid gaat.'

De Kamerleden staken ook de hand in eigen boezem. De ontploffing van een vuurwerkfabriek in Culemborg ontsnapte in 1991 aan hun aandacht. Had die fabriek in een woonwijk gestaan, dan was de ramp niet te overzien geweest.

Minder eensgezindheid was er over de lessen die voor de toekomst getrokken moeten worden. De linkse partijen benadrukten het falen van de overheid als hoeder van de veiligheid van de burger. VVD-Kamerlid Van den Doel vindt dat de primaire verantwoordelijkheid ligt bij de directeuren van S.E. Fireworks en de gemeentelijke toezichthouders.

De PvdA bleek weinig vertrouwen te hebben in de 92 actiepunten die de eigen minister van Binnenlandse Zaken Klaas de Vries vorige maand presenteerde. Daarin worden liefst zes nieuwe instanties in het leven geroepen. Kamerlid Wagenaar betwijfelt of daarmee de rampenpreventie zo veel beter wordt. Ze noemde het een vlucht naar voren. De liberalen zetten in op 'minder regels, die beter gehandhaafd worden'. Alle wet- en regelgeving moet worden doorgelicht op handhaafbaarheid, aldus de VVD.

Meer over