Kamer kritisch over ‘plasterkjournalist’

‘Draai nu de regeling voor de jonge journalisten alstublieft de nek niet om.’ Minister Plasterk van Cultuur deed gisteren bij het debat over de toekomst van de pers een dringend beroep op de Kamer om in te stemmen met het plan om 4 miljoen euro beschikbaar te stellen voor jonge onderzoeksjournalisten. De regeling is bedoeld om beginnende journalisten aan de slag te krijgen, omdat dagbladen mede door de crisis nauwelijks meer mensen aannemen. De Tweede Kamerleden waren kritisch.

CDA’er Joop Atsma wees erop dat het steunen van jonge journalisten kan leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt. Oudere journalisten zouden het veld moeten ruimen voor de goedkope jonge krachten. PVV-Kamerlid Bosma huiverde bij de gedachte dat er dadelijk door de overheid betaalde journalisten op krantenredacties zouden zitten. Ook de VVD zag niets in de ‘plasterkjournalist’.

PvdA-Kamerlid Martijn van Dam had wel sympathie voor de jongejournalistenregeling, maar vond wel dat het symptoombestrijding was, omdat de oorzaak van het probleem van de hoge kosten in de krantensector niet wordt aangepakt. Plasterk gaf toe dat het symptoombestrijding is, maar benadrukte dat dit daarom nog wel effectief kan zijn.

De Kamer en Plasterk waren gisteren bijeen om het rapport van commissie-Brinkman te bespreken. Deze commissie heeft onderzoek gedaan naar het toekomstperspectief van de perssector en is met 17 concrete aanbevelingen gekomen.

Het rapport bleek wisselend ontvangen bij de Kamer. GroenLinks vond het te veel gericht op de ‘ouderwetse’ media en van de PvdA had het wel wat diepgravender gemogen.

CDA-Kamerlid Atsma zei blij te zijn met de analyse van de commissie. Hij deed zelf nog de suggestie om te onderzoeken hoe het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) overeind gehouden kon worden. Daarbij moest volgens hem ook de mogelijkheid bekeken worden dat de staat de helft van de aandelen zou kopen. Plasterk stemde in met een onderzoek naar de toekomst van de persbureaus, maar zei er nadrukkelijk bij niets te voelen voor een staatspersbureau.

Er was alom tevredenheid dat de publieke omroep programmagegevens eerder dan een dag van tevoren gaat vrijgeven. De Kamerleden vonden het echter niet kunnen dat de publieke omroep daarbij de eis stelt dat dagbladen de gegevens over radio- en televisieprogramma’s innovatief moeten gebruiken.

Ook was de Kamer eensgezind in haar kritiek op de overcapaciteit aan voorlichters bij het Rijk. Tegenover elke journalist zouden drie voorlichters staan. Atsma: ‘We worden doodgeknuffeld met persberichten, dat kan wel een tandje minder.’

Minister Plasterk beloofde verder aan VVD-Kamerlid Remkes dat niet 25 procent, maar de helft van de innovatiesubsidie van 8 miljoen euro naar de regionale media zal gaan. Ook kondigde hij aan onderzoek te gaan doen naar reclamegelden, nadat meerdere Kamerleden kritiek hadden geuit op de marktverstoring door de STER. Hij zei niet van plan te zijn tv-reclame op de publieke zenders af te schaffen.

Of de jongejournalistenregeling het gaat halen, moet bij een volgend debat blijken. Er lijkt nu een meerderheid tegen het plan te bestaan. Plasterk zou het betreuren als het niet doorgaat. Hij hoopt de partijen nog te overtuigen.

Minister Plasterk (Guus Dubbelman/ de Volkskrant) Beeld
Minister Plasterk (Guus Dubbelman/ de Volkskrant)
Meer over