Kamer keurt extra taken politie af

De Tweede Kamer is bang dat de vele verkeerscontroles ten koste gaan van de strijd tegen de criminaliteit. Dat geldt ook voor de extra taken die de politie voor andere departementen verricht....

De politiekorpsen beklaagden zich vorige week over de omvang van de extra klussen waarvoor zij vooraf geld krijgen en achteraf verantwoording moeten afleggen. Deze geldstroom gaat buiten de begroting van de 25 politieregio's om, maar is wel geoormerkt. Als er bijvoorbeeld niet genoeg verkeersboetes worden uitgeschreven, moet de politie het geld teruggeven. Daardoor kan de politie niet meer haar eigen prioriteiten stellen in de strijd tegen de misdaad.

De betrokken ministeries, die van Justitie en Binnenlandse zaken, waren de afgelopen twee dagen niet in staat om de bedragen op te lepelen die aan de verschillende extra diensten worden besteed. Maar volgens minister Korthals van Justitie is er helemaal niets aan de hand. 'Alles is volgens de wet. Het zijn politieke besluiten geweest', zegt zijn woordvoerder.

Volgens de politie gaat het bij de alternatieve geldstromen dit jaar om 230 miljoen euro. Dat is eentiende van het reguliere budget van 2,3 miljard dat de korpsen krijgen. Op de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat het politieapparaat beheert, staat in totaal 3,4 miljard voor het politieapparaat.

Van de extra geldstromen is alleen bekend dat hiervan 70 miljoen naar verkeerscontroles gaat. CDA, VVD en PvdA vinden dat zorgelijk. 'Minister Korthals haalt daarmee per jaar 300 miljoen euro binnen', zegt CDA'er Rietkerk. 'Verkeersovertreders gebruikt als melkkoe.'

Voor VVD-Kamerlid Nicolaï is geweld op straat de eerste prioriteit en niet verkeerscontroles. 'Bovendien loop je met dit systeem het risico dat de politie 's avonds ergens op een weg langs een verlaten industrieterrein gaat controleren. Daar rijdt iedereen te hard en weet je bij voorbaat dat je genoeg boetes binnenhaalt. Terwijl er in de stad gevaarlijkere situaties zijn.'

PvdA-Kamerlid Van Heemst wil dat Korthals, die de opsporingsprioriteiten van de politie vaststelt, en minister De Vries van Binnenlandse Zaken onmiddellijk inzage geven in de geldstromen. Hij is verbaasd dat die zo'n hoge vlucht hebben genomen.

Van Heemst is het wel eens met de verkeerscontroles. 'Het aantal slachtoffers van dodelijk geweld is in het verkeer het grootst. Maar er mag niet door de prioriteiten van de politie worden heengewalst. Kijk naar de geweldsdelicten in Rottterdam, waar de politie geen tijd voor heeft. Niemand weegt nog de verantwoordelijkheden af.'

Volgens hoogleraar politierecht J. Naeyé is het systeem van aparte budgetten in strijd met de afspraken. 'De politie mag niet te koop zijn, ook niet voor overheidsinstanties. Voetbalclubs betalen toch ook niet voor extra politie bij risicowedstrijden?'

Meer over