Kamer keert zich tegen nog hogere benzineaccijns

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de verhoging van de benzineaccijns met 2,5 cent op 1 januari niet doorgaat....

Van onze verslaggever

DEN HAAG

Een motie van VVD, CDA en de ouderenpartijen haalde het dinsdag in de Kamer met steun van de kleine christelijke partijen. PvdA en D66 steunen de kleine verhoging, die bedoeld is als inflatiecorrectie.

Het niet doorgaan van de verhoging scheelt het kabinet 200 miljoen gulden aan inkomsten. De indieners hebben daarvoor een oplossing gesuggereerd: een voorgenomen verlaging van de motorrijtuigenbelasting op 1 januari zou iets minder fors moeten uitvallen. Maar het is niet zeker of het kabinet de motie zal uitvoeren. Staatssecretaris Vermeend van Financiën ziet weinig in het schrappen van de verhoging, omdat ook pomphouders elders in het land ervan profiteren.

De verhoging van de accijns in juli met vijftien cent heeft pomphouders in de grensstreek met Duitsland en België veel geld gekost, omdat klanten massaal over de grens gingen tanken. Het kabinet probeert de pomphouders te helpen. De getroffen ondernemers vinden die maatregelen volstrekt onvoldoende.

Meer over