Kamer houdt moeite met hervormingen onderwijs

Staatssecretaris Netelenbos van Onderwijs heeft de Tweede Kamer nog niet kunnen overtuigen van de noodzaak om de grote hervormingen in het voortgezet onderwijs volgend jaar in te voeren....

Van onze verslaggever

DEN HAAG

Dat bleek dinsdag tijdens het overleg tussen Netelenbos en de Tweede Kamer. Netelenbos zei zeer te hechten aan de invoeringsdatum van 1 augustus 1998. Mocht de Kamer een jaar uitstel willen, dan moet ze terug naar het kabinet. Het regeerakkoord schrijft voor dat de hervormingen in 1998 beginnen.

In het voortgezet onderwijs wordt de vrije pakketkeuze vervangen door vier profielen, waaruit leerlingen in de vierde klas kunnen kiezen. Het is de bedoeling dat zo de aansluiting met het hoger onderwijs wordt verbeterd.

Het CDA en GroenLinks zijn voorstander van uitstel. De PvdA wil volgend jaar beginnen, maar laat zijn oordeel nog afhangen van extra geld voor bijscholing van docenten.

Scholenorganisaties en vakbonden leken in eerste instantie verdeeld over de invoeringsdatum. Maar deze week bleken de schoolleiders toch ineens voorstander van invoering volgend jaar. En de grootste onderwijsbond AOB stuurde gisterochtend een spoedfax naar de Kamer met de mededeling dat hij ook tegenstander is van een jaar uitstel.

Dat bracht vooral het VVD-kamerlid C. Cornielje in verwarring. Hij verzocht Netelenbos nog maar eens te overleggen met de organisaties over hun beweegredenen. De VVD hecht veel waarde aan de mening van de AOB, die veel docenten in het onderwijs vertegenwoordigt. 'Het zijn toch de docenten die het moeten doen', zei Cornielje.

Coalitiepartijen PvdA, VVD en D66 dienden een voorstel in waarin het kabinet wordt gemaand om hoe dan ook voldoende geld vrij te maken voor de na- en bijscholing van docenten.

Netelenbos zei naar het kabinet te moeten voor meer geld. Het gaat om een bedrag tussen de 50 en 70 miljoen gulden. De staatssecretaris is er sceptisch over of ze dat geld krijgt. De Kamer gaf evenwel aan dat de hervormingen niet kunnen worden ingevoerd zonder goede scholing en dat het geld er dus hoe dan ook moet komen.

In het vwo en havo worden vier profielen ingevoerd, in plaats van het huidige vrije vakkenpakket. Over de profielen natuur en techniek, natuur en gezondheid en economie en maatschappij bestaat overeenstemming. Over het profiel cultuur en maatschappij voor het vwo werd maandag veel gesteggeld. Deze week schrijft Netelenbos nog een brief aan de Kamer waarin alle suggesties van de Kamer worden verwerkt.

Naar het zich laat aanzien wordt wiskunde een verplicht vak voor de vwo-alfa's. Dat is in het huidige kabinetsvoorstel nog niet het geval. Een speciaal vak cultuur-wiskunde, wiskunde-c, wordt nog ontwikkeld en waarschijnlijk over drie jaar ingevoerd als verplicht eindexamenvak.

In de tussentijd wordt wiskunde al verplicht. De alfa's krijgen meer wiskunde (nog gewoon wiskunde-a) dan in het oorspronkelijke voorstel, maar minder dan Netelenbos vorige maand opperde en waartegen velen in verzet kwamen.

Wel gaat Netelenbos nog overleggen met de vereniging van universiteiten VSNU of de voorgestelde vermeerdering van het wiskunde-onderwijs voldoende is om te worden toegelaten tot studies als sociologie en psychologie.

Ook wordt maatschappijleer opgenomen in het verplichte deel van het profiel cultuur en maatschappij, evenals filosofie.

Meer over