Kamer deelt achterdocht jegens Schultz niet

DEN HAAG - VVD-minister Melanie Schultz van Infrastructuur en Milieu vindt niet dat ze bij haar aantreden in 2010 formateur Rutte had moeten melden dat haar man aandelen had in een bedrijf dat nauwe banden met dat ministerie had. Ze ziet geen enkel voordeel in grotere transparantie. 'Dat geeft alleen meer bureaucratie.'

De Volkskrant schreef zaterdag dat Schultz het bezit van aandelen in het certificeringsbedrijf Kiwa niet meldde. Volgens de regels in het Handboek aantredende bewindspersonen hoefde dat ook niet. Maar die regels zijn dubbelzinnig en de juiste invulling blijft per geval de verantwoordelijkheid van een bewindspersoon. In de sector waarin de echtgenoot aandelen had, waren de financiële banden aanleiding tot reuring en achterdocht.

Die achterdocht werd door de oppositie niet gedeeld. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat Schultz en haar man niet integer gehandeld hebben, constateerde de ene na de andere woordvoerder. Wel bleven ze erop hameren dat het verstandiger en transparanter was geweest als Schultz destijds het bezit van de aandelen gewoon met naam en toenaam had gemeld. 'Dan hadden we hier nu niet gestaan', vertolkte SP-Kamerlid Farshad Bashir het gevoel aan de interruptiemicrofoons.

Premier Rutte viel zijn partijgenoot bij. 'De minister heeft niets niet gemeld wat ze had moeten melden. De minister en haar man hebben honderd procent correct gehandeld.' Ook hij zag geen reden de regels te veranderen.

Hij en Schultz kwamen telkens terug op de regels die in het handboek zijn opgenomen. Daar zijn ze binnen gebleven. Zo hoeven financiële belangen van een partner niet gemeld te worden als sprake is van huwelijkse voorwaarden.

Toch had de echtgenoot van Schultz drie dagen voor haar aantreden als minister een adviesfunctie bij het betreffende bedrijf neergelegd. 'We zijn dus verder gegaan dan nodig', zei Schultz. Zij zag daarin het bewijs dat ze netjes hadden gehandeld. 'Er staat: een partner mag aandelen hebben, no matter what', aldus Schultz. Er staat niet dat het niet in een bedrijf mag zijn dat banden heeft met het ministerie.

Ook schiepen Schultz en Rutte steeds een tegenstelling tussen wat wel mag en wat niet mag. Zo eindigden ze een Kamerbrief over de kwestie met de vaststelling dat de echtgenoot van Schultz zijn aandelen op grond van de regels helemaal niet had hoeven verkopen. 'Hij had ze tot op de dag van vandaag mogen houden!', zei Rutte.

Het was een antwoord op een nooit gestelde vraag. Niemand van de oppositie vond dat de man van de minister zijn aandelen had moeten verkopen. Maar zijn echtgenote de minister had het bestaan ervan moeten melden, benadrukten ze keer op keer. 'Dat iets niet verboden is, wil niet zeggen dat het ook handig is', aldus GroenLinks-Kamerlid Van Tongeren. 'Soms geldt niet alleen de letter van de wet, maar ook de geest.' Ook Stientje van Veldhoven van D66 vroeg zich af of het niet een keer mooi is geweest. 'Iedere keer dat de integriteit in het geding komt, is de grote verliezer de kiezer die het vertrouwen in de politiek kwijtraakt.' Niet melden van de aandelen was zo'n onverstandige zet geweest, vonden ze.

Kritiek was er ook op een andere herhaalde stelling van Schultz: 'Wij zijn niet in gemeenschap van goederen getrouwd en ik heb er dus geen enkele belang bij', zei ze meermalen over de investeringswinsten van haar man.

GroenLinks en D66 constateerden dat in andere landen wel openheid wordt geëist over de financiële belangen van de omgeving van een openbaar bestuurder. 'Mensen kunnen zich wel degelijk laten leiden door belangen van de partner', zei SP'er Bashir. Van Veldhoven: 'Partners zijn nooit twee entiteiten die niks met elkaar van doen hebben. Juist deze casus is duidelijk: Hier hadden we transparant moeten zijn.'

De oppositiepartijen zeiden ervan te balen dat nu voor de derde keer de integriteit van een van de bewindslieden ter discussie staat. Van Tongeren van GroenLinks verwees naar eerdere kwesties met staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) en de inmiddels afgetreden staatssecretaris Co Verdaas. Ze sprak van 'een ongemakkelijk en genant debat' dat ze liever niet had gevoerd. Juist daarom moet volgens Van Veldhoven het handboek aangepast.

'Ik heb dit debat niet gezocht', zei Schultz. 'Ik sta hier omdat in de media een beeld is gecreëerd waartegen ik me nu verdedig.'

undefined

Meer over