Kamer bevreesd voor aantasting van briefgeheim

Een grote meerderheid in de Tweede Kamer vreest dat een voorstel van het kabinet om de Grondwet te wijzigen, uitdraait op een aantasting van het briefgeheim....

ANP

DEN HAAG

Met het oog op moderne communicatietechnieken als elektronische post, fax en dergelijke wil het kabinet bepalingen over brief-, telefoon- en telegraafgeheim in de Grondwet vervangen door een algemeen communicatiegeheim. Nu is het nog zo dat het briefgeheim alleen maar ongedaan kan worden gemaakt door de rechter. Als er een algemene regeling komt, kan het communicatiegeheim worden geschonden door andere functionarissen.

De privatisering van het telefoonverkeer maakt deze zaak actueel. Toen de PTT nog het monopolie had, hadden PTT-ambtenaren een geheimhoudingsplicht. De nieuwe telecommunicatiewet laat allerlei particuliere maatschappijen toe op de markt van de telefonie, maar gaat nauwelijks in op het telefoongeheim, zo merkt de VVD-fractie op.

Vooral PvdA, D66 en CDA vrezen dat de vertrouwelijkheid van e-mail via Internet buiten het briefgeheim zal vallen. Zij zijn bang dat het voor de ondernemingen die de toegang tot het netwerk verzorgen, geoorloofd wordt de elektronische postbussen van de gebruikers te openen.

Meer over