Kamer bepleit minister voor ouderenbeleid

Er moet een speciale minister voor ouderenbeleid komen. Dat bepleit een speciale commissie van de Tweede Kamer, die de afgelopen twee jaar in kaart heeft gebracht voor welke problemen Nederland in de komende jaren komt te staan door de vergrijzing....

Het is een van de 33 aanbevelingen die de Themacommissie Ouderenbeleid donderdag presenteerde. ‘Het beleid rond ouderen ontbeert een regisseur die beleidsterreinen als werk, wonen en zorg met elkaar kan verbinden’, aldus het commissielid Verbeet van de PvdA.

De commissie doet aanbevelingen op een breed terrein. Zo wil zij dat woningen zo worden gebouwd dat ouderen er ook op hogere leeftijd in kunnen blijven wonen. Het Bouwbesluit moet daartoe worden voorzien van een ‘woonomgevingskeurmerk’, zodat woningen ‘levensloopbestendig’ worden gemaakt.

Verder wenst de commissie extra investeringen in preventieprogramma’s en wil zij dat er elk jaar 1300 extra plaatsen in verpleeghuizen komen voor dementerenden.

Ouderen moeten langer en meer kunnen gaan werken als ze dat willen. Het automatisme dat iedereen die de grens van 65 passeert wordt ontslagen, mag wat betreft de commissie worden afgeschaft.

In de themacommissie zijn de vijf grootste partijen in de Kamer vertegenwoordigd, alsmede ChristenUnie en SGP.

Meer over