Kamer: alleen pabo na examen wiskunde

Scholieren die naar de pabo willen, moeten verplicht eindexamen wiskunde doen. Dat vindt een meerderheid van de Tweede Kamer...

Wiskunde is nu nog een verplicht eindexamenvak voor havo-leerlingen. Maar minister Van der Hoeven van Onderwijs is van plan die verplichting in 2007 te schrappen voor een deel van de havisten.

Het voornemen maakt deel uit van haar plannen om de studielast in de bovenbouw (studiehuis) te verminderen. De voorstellen worden eind deze maand door de Kamer beoordeeld.

Deze week werd bekend dat de helft van de pabo-studenten over minder rekenvaardigheden beschikt dan de beste basisschoolleerlingen uit groep 8. PvdA, VVD, SP en D66 willen dat wiskunde als exameneis behouden blijft voor alle toekomstige pabo-studenten.

‘Het is van belang dat je als leerkracht boven de stof staat’, zegt PvdA-Kamerlid Hamer. Het SP-Kamerlid Vergeer: ‘Het is een enorme verantwoordelijkheid kinderen in de eerste jaren van hun leven te begeleiden. Het gaat om basisvaardigheden.’

De Kamer koerst hiermee aan op een confrontatie met Van der Hoeven. Die liet woensdag weten dat de wiskunde-eis wat haar betreft niet nodig is. Zij verwacht veel van de toets die pabo-studenten vanaf komend schooljaar na hun eerste opleidingsjaar moeten afleggen. Studenten die daarvoor zakken, moeten de opleiding verlaten.

Van der Hoevens eigen CDA vreest dat strengere exameneisen de toestroom van leerlingen naar de pabo zal verminderen. Dat zou de verwachte toename van het lerarentekort kunnen versterken.

Regeringspartij D66 denkt niet dat een dergelijke toelatingseis scholieren ervan zal weerhouden voor de pabo te kiezen.

‘We moeten een beetje af van het idee dat je de pabo maar aantrekkelijk maakt door geen enkele eis meer te stellen’, zegt D66-Kamerlid Lambrechts. Het VVD-Kamerlid Balemans: ‘Ik heb liever tien leerlingen die goed kunnen lesgeven dan vijftig die het niet beheersen.’

Meer over