'Kabinetsformateurs' vinden Kok de beste

Twintig bekende Nederlanders van uiteenlopende politieke kleur verplaatsten zich de afgelopen zeven weken in de rol van formateur en stelden hun ideale kabinet samen....

Algemene Zaken en premier: Wim Kok, 'er is geen betere', om met FNV-voorzitter Lodewijk de Waal te spreken. Andere kandidaten worden maar één keer voor deze post genoemd. Met uitzondering van Rabo-topman en CDA'er Herman Wijffels. Wijffels wordt zeven keer genoemd; twee inzenders zien in hem de ideale premier.

Binnenlandse Zaken: veel kandidaten, maar Annemarie Jorritsma is favoriet. Onder anderen de PvdA'ers Ed van Thijn en Rein Welschen hebben het nakijken. Van de vijf keer dat de huidige minister van Verkeer is voorgedragen, is het drie keer voor deze post.

Buitenlandse Zaken: VVD-europarlementariër Gijs de Vries krijgt net een stem meer dan zijn partijleider Frits Bolkestein. Opvallend is dat oud-CDA-premier Ruud Lubbers twee keer wordt genoemd.

Ontwikkelingssamenwerking: hij past er inmiddels voor, maar Jan Pronk is toch de gedoodverfde minister op dit departement. Pronk komt in totaal in zeven kabinetten voor, waarvan vier keer op Ontwikkelingssamenwerking.

Drie inzenders zien liever Pronks partijgenoot en eeuwige concurrent voor dit ministerie, Eveline Herfkens, aantreden. Zij wordt in totaal vier keer voorgedragen.

Defensie: Klaas de Vries is de geknipte man voor dit departement. De tegenwoordige SER-voorzitter was in de jaren tachtig als PvdA-Kamerlid woordvoerder Defensie.

Economische Zaken: ING-topman Alexander Rinnooy Kan volgt zijn partijgenoot Hans Wijers op. Beiden worden drie keer genoemd voor EZ. Maar Rinnooy Kan komt in totaal in zes kabinetten voor, Wijers in vijf.

Financiën: Gerrit Zalm, zonneklaar. Zalm wordt negen keer genoemd, één keer als minister van Sociale Zaken, één keer als de parttime-boekhouder van het kabinet en zeven keer als minister van Financiën. Eén inzender ziet liever Zalms broer, die schoenen verkoopt op de markt, aantreden.

Justitie: twintig inzendingen, twintig verschillende namen voor Justitie. De keus valt op VVD'er Ed Nijpels, omdat de oud-minister van Milieubeheer in totaal vier keer is voorgedragen voor een ministerspost.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: Louise Fresco (PvdA). Oud-VVD-bewindsman van Milieu Pieter Winsemius moet wijken. Hij is net als Fresco twee keer genoemd.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: Job Cohen, PvdA-fractievoorzitter in de Eerste Kamer en staatssecretaris van Onderwijs in het kabinet-LubbersIII. Cohen is vier keer voorgedragen.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Oud-FNV'ers verdringen zich om dit departement. Johan Stekelenburg wint de slag van Paul Rosenmöller (GroenLinks) en Ella Vogelaar (PvdA). Van de vijf keer dat Stekelenburg is voorgedragen, is het drie keer voor Sociale Zaken. Ook Rosenmöller en Vogelaar zijn vijf keer genoemd, maar beiden maar twee keer voor dit ministerie.

Verkeer en Waterstaat: twee inzenders willen de huidige minister van VROM, Margreeth de Boer, terugzien op dit departement. Maar ook haar partijgenoot Riek Bakker is twee keer voorgedragen als minister.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Els Borst mag op dit ministerie blijven. In totaal komt zij in acht kabinetten voor, zes keer als minister van VWS en twee keer als minister van VROM. Eén inzender vertrouwt haar naast VWS ook Sociale Zaken toe.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: Opnieuw een keur van kandidaten. PvdA-Kamerlid Adri Duivesteijn wordt twee keer voor dit ministerie genoemd. Een andere mogelijkheid is milieudeskundige Jacqueline Cramer, die in totaal in vier kabinetten een post krijgt.

Grotestedenbeleid: vijf inzenders vinden dat dit nieuwe ministerie er moet komen. Peter Lankhorst gaat het leiden.

Meer over