Kabinet zoekt oplossing voor conflict over koopkracht

Het kabinet zoekt vrijdag een oplossing voor het hoog opgelopen conflict met de Tweede Kamer over compensatie van de gestegen energiekosten. Een Kamermeerderheid wil de huishoudens volgend jaar 35 euro extra geven, maar het kabinet weigert dat tot dusver....

Aanvankelijk wilden CDA en D66 het extraatje financieren uit meevallers in de aardgasopbrengsten. Maar daar is het kabinet mordicus tegen. Volgens afspraken in het regeerakkoord zijn de hogere aardgasinkomsten bestemd voor investeringen in verkeersverbindingen, onderwijs en dergelijke.

CDA en D66 hebben dinsdagavond laten doorschemeren dat ze hun voorstel zullen wijzigen. De financiële dekking moet nu komen uit een andere meevaller op de rijksbegroting. Maar volgens ingewijden is daar met Zalm evenmin over te praten. ‘De dekking maakt voor Zalm niet uit, hij vindt dat er niet gecompenseerd hoeft te worden’, zegt een bron.

Zalm wijst erop dat de koopkracht van de burgers volgend jaar over de hele linie beter uitpakt dan op Prinsjesdag werd gedacht. Weliswaar is de olieprijs hoger dan waar het kabinet toen van uit ging, maar de ziektekostenpremies vallen een stuk lager uit.

Zalm wordt in zijn onverzettelijke opstelling gesteund door het hele kabinet, al lijken de CDA-ministers bereid tot concessies om uit de impasse te komen. Een van de mogelijkheden waaraan in CDA-kring gedacht zou worden is om alleen huishoudens met lage inkomens volgend jaar iets extra's te geven.

Volgens een bron lag er vrijdag bij het begin van de ministerraad nog geen oplossing op tafel. ‘Er wordt gesproken zonder stukken. Het wordt een open discussie.’

Als het niet lukt een voor iedereen aanvaarbaar compromis te vinden, dan zal premier Balkenende het onaanvaardbaar moeten uitspreken over het voorstel van CDA en D66. Betrokkenen verwachten dat de twee regeringspartijen in dat geval zullen zwichten voor het ‘machtswoord', en dat ze het niet op een kabinetscrisis laten aankomen. Maar voor CDA'er Balkenende is een dergelijke vorm van ‘power play’ tegenover zijn eigen partijgenoten geen aantrekkelijke optie. Zeker niet nu de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur staan.

Meer over