Update

Kabinet ziet af van CO2-opslag in noorden

DEN HAAG - De omstreden plannen van opslag van CO2 in lege gasvelden in het noorden van het land zijn van de baan. Het kabinet kiest in plaats daarvan voor de opslag van het broeikasgas onder zee. Dat heeft minister Maxime Verhagen (Economische Zaken) maandag bekendgemaakt.

null Beeld anp
Beeld anp

Het vorige kabinet had drie lege aardgasvelden (Boerakker en Sebaldeburen op de grens van Groningen en Friesland en Eleveld bij Assen in Drenthe) aangewezen voor opslag. Het besluit van Verhagen om hiervan af te zien, is een grote meevaller voor tegenstanders daarvan.

Het kabinet mikt nu op een demonstratieproject onder zee. Momenteel wordt er in de regio Rijnmond gewerkt aan een voorstel hiervoor. Daarnaast zijn er volgens Verhagen nog enkele 'interessante' voorstellen ingediend. De minister heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over het besluit.

'We willen maatregelen treffen om klimaatverandering tegen te gaan. Opslag van CO2 kan daarbij een nuttig middel zijn. Dat kan nu gebeuren onder zee. Op deze manier veroorzaakt CO2-opslag geen onnodige onrust', aldus Verhagen.

Niet bewezen ongevaarlijk
De laatste tijd groeide het verzet in de drie noordelijke provincies tegen de opslag, bij bestuurders, milieugroeperingen en omwonenden. De afvang en ondergrondse opslag van het broeikasgas, afkomstig van drie kolencentrales die gebouwd worden in de Eemshaven, is niet bewezen ongevaarlijk, stellen de critici.

Begin deze maand had Verhagen, na een werkbezoek in Noord-Nederland, al gezegd dat de emoties en twijfels in het noorden zwaar zouden meewegen bij een besluit. Verhagen blies in november vorig jaar al een proefproject voor CO2-opslag in Barendrecht af wegens 'een volledig gebrek aan lokaal draagvlak'.

Volgens Verhagen kan voor opslagprojecten onder zee relatief snel een vergunning worden verstrekt. De ingediende voorstellen lijken op korte termijn commercieel aantrekkelijk te zijn en kunnen veel ervaring opleveren met CO2-opslag op industriële schaal. Het kabinet hoopt financiële steun te krijgen vanuit de EU voor opslag onder zee.

Het kabinet ziet CO2-opslag nog steeds als 'een nuttige techniek bij het tegengaan van klimaatverandering terwijl Nederland overschakelt naar andere vormen van energie'. Eerder zei Verhagen te verwachten dat in Nederland in 2015 kan worden begonnen met de bouw van een nieuwe kerncentrale.

CO2-opslag houdt gemoederen al jaren bezig

Tijdlijn

* 2006: Een demonstratieproject waar CO2 uit het Rotterdamse havengebied zou worden gebruikt in de kassen, gaat niet door. Daarna komen lege gasvelden onder Barendrecht in beeld.

* Zomer 2007: De overheid begint de aanbesteding voor twee demonstratievelden voor CO2-opslag in Barendrecht. Shell wil de kooldioxide van de raffinaderij in Rotterdam afvangen en opslaan.

* November 2008: Minister Jacqueline Cramer (PvdA, Milieu) steunt de proef met 30 miljoen euro subsidie.

* April 2009: Volgens de speciale commissie-MER zijn er geen bezwaren tegen het project dat voldoet aan de wettelijke veiligheidsnorm. Milieuorganisaties twijfelen over de veiligheid.

* Juni 2009: De gemeenteraad van Barendrecht stemt tegen de opslag. Ook de bevolking verzet zich.

* 18 november 2009: De ministers Cramer en Maria van der Hoeven (CDA, Economische Zaken) besluiten dat de CO2-opslag in Barendrecht komt.

* 26 januari 2010: De Tweede Kamer gaat daarmee akkoord.

* 2 maart 2010: Na de val van het kabinet besluit de Kamer dat er voorlopig geen vergunning mag worden verleend voor de opslag in Barendrecht. Daarna wordt de kwestie controversieel verklaard, zodat een nieuw kabinet moet beslissen.

* 4 november 2010: Het kabinet blaast het project in Barendrecht af, onder meer vanwege het volledige gebrek aan lokaal draagvlak.

* 11 november 2010: Minister Maxime Verhagen (CDA, Economische Zaken) overlegt in Den Haag met Groningen, Drenthe en Friesland over de al bestaande plannen met de opslag van CO2 in lege aardgasvelden in Boerakker, Sebaldeburen en Eleveld.

* November: Groningen wil onder voorwaarden verder praten, maar de gemeenteraad Marum wijst het plan voor Boerakker al af. Friesland is tegen en Drenthe twijfelt nog.

* 3 februari 2011: Verhagen bezoekt Groningen en wil zicht krijgen op de gevoelens over de opslag. Hij zegt binnen enkele weken een besluit te nemen.

* 8 februari: De Groningse gedeputeerde William Moorlog (PvdA) vindt dat Verhagen de discussie over de opslag heeft verpest en verprutst. Hij dringt erop aan het project 'te skippen'.

* 14 februari: Verhagen laat weten dat het kabinet niet doorgaat met de plannen voor opslag onder land. Hij gaat zich richten op de opslag van CO2 onder zee.

undefined

null Beeld anp
Beeld anp
Meer over