Nieuws

Kabinet zet met verlenging van het steunpakket nog één keer de zeilen bij

Met de eindstreep van de coronacrisis in zicht, trekt het kabinet nog eens 6 miljard euro uit om ondernemers ernaartoe te leiden. Alle regelingen uit het steunpakket worden met drie maanden verlengd. Bedrijven mogen een jaar later beginnen met het afbetalen van hun belastingschuld.

Het kabinet trekt nog eens 6 miljard euro uit om ondernemers door de crisis te leiden. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant
Het kabinet trekt nog eens 6 miljard euro uit om ondernemers door de crisis te leiden.Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Ondernemers die vanwege de coronamaatregelen nog altijd omzet mislopen, kunnen tot en met september terugvallen op de loonsubsidie (NOW) en de tegemoetkoming in de vaste lasten (TVL). De maximale subsidie voor de TVL wordt voor grote bedrijven bovendien verhoogd van 550 duizend naar 1,2 miljoen euro en ook starters kunnen van de regelingen gebruik gaan maken. Noodlijdende zzp’ers kunnen ook deze zomer nog inkomensondersteuning krijgen tot het bestaansminimum (Tozo) of bij de gemeente aankloppen voor hulp bij het betalen van woonlasten (TONK).

De termijn om de belastingschulden van in totaal 16 miljard euro af te betalen wordt opgerekt. Ondernemers hoeven pas vanaf volgend najaar te beginnen met aflossen. Daar mogen ze vijf in plaats van drie jaar de tijd voor nemen. Wel moeten zij vanaf 1 juli weer belasting gaan betalen. Daarmee komt het kabinet deels tegemoet aan de wens van werkgeversorganisaties. Die wilden de schulden over tien jaar uitsmeren, maar dat ziet het kabinet niet zitten. Het zou oneerlijk zijn tegenover ondernemers die het afgelopen jaar wel krom hebben gelegen om aan hun fiscale verplichtingen te voldoen.

‘Zombiebedrijven’

Ook het pleidooi van bonden en bazen om het steunpakket tot het eind van het jaar te verlengen, is maar deels gehonoreerd. De economische kernploeg van het kabinet vindt nog altijd dat corona niet kan worden gerekend tot normaal bedrijfsrisico en ondernemers dus gesteund moeten worden, maar is ook niet doof voor de oproep van economen van het Centraal Planbureau die juist vinden dat de steun moet stoppen om de omslag naar herstel te maken. Nu worden ‘zombiebedrijven’, die zonder subsidie niet levensvatbaar zijn, overeind gehouden en worden aanpassing en vernieuwing niet gestimuleerd.

Met de aangekondigde verlenging begint de rekening voor de coronacrisis flink in de papieren te lopen. Sinds het kabinet de economie in maart 2020 deels sloot met een beroep op de volksgezondheid heeft het 80 miljard euro voor steunmaatregelen uitgetrokken. Dat is vergelijkbaar met alle begrote uitgaven van de ministeries van Onderwijs, Defensie en Justitie en Veiligheid bij elkaar voor 2021.

Het was donderdag voor het eerst dat economieministers Koolmees en Hoekstra bij de presentatie van het steunpakket werden bijgestaan door Stef Blok. Blok vervangt de komende drie maanden Bas van ’t Wout als minister van Economische Zaken omdat die tijdelijk is teruggetreden vanwege een burn-out. Van ’t Wout volgde begin dit jaar Eric Wiebes op, een van de architecten van de steunpakketten, die op zijn beurt was afgetreden vanwege zijn rol in de toeslagenaffaire.

VAN TOZO TOT TONK: HOE ZAT HET OOK ALWEER?

NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud): Werkgevers met meer dan 20 procent omzetverlies kunnen tot 85 procent van de loonkosten vergoed krijgen door het UWV. Het gaat om voorschotten op basis van verwacht omzetverlies en voorwaarde is dat werknemers niet worden ontslagen (de loonsom mag niet dalen).

Tozo (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers): Zzp’ers met inkomensverlies kunnen bij de gemeente een beroep doen op de Tozo. Hun inkomen wordt dan aangevuld tot het bestaansminimum, 1.050 euro voor alleenstaanden, 1.500 euro voor samenwonenden. Alles wat een zzp’er en zijn/haar partner verdient, wordt van dat bedrag afgetrokken.

TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten): Werkgevers met meer dan 30 procent omzetverlies kunnen tot 100 procent van hun vaste lasten, denk aan huur en telefoonrekeningen, vergoed krijgen door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Tonk (Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten): Het wordt al cynisch het ‘duizenddingendoekje’ genoemd: wie niet uit de voeten kan met de reguliere coronasteun kan een beroep doen op dit gemeenteloket om de woonlasten te bekostigen. Het gaat dan bijvoorbeeld om zzp’ers die vanwege de partnertoets niet in aanmerking komen voor Tozo of flexwerkers die geen ww hebben opgebouwd.