Kabinet zet in op 'voor-wat-hoort-wat'

In ruil voor het vervullen van concrete wensen van de oppositiepartijen vraagt het kabinet steun voor afzonderlijke kabinetsplannen. Zo staat het kabinet welwillend tegenover het toch openhouden van de kazerne in Assen, investeringen in de kinderopvang en het verzachten van bezuinigingen op de veiligheidsdienst. In ruil wil het kabinet informele toezeggingen doen voor kabinetsplannen met de pensioenen, de nabestaandenwet en kindregelingen.

VAN ONZE VERSLAGGEVERS GIJS HERDERSCHEÊ en JAN HOEDEMAN

DEN HAAG - CDA en D66 lenen zich niet bij voorbaat voor zulke afzonderlijke deals en werken aan een gezamenlijke motie om het kabinet voor het blok te zetten.

Dit bleek woensdag in de wandelgangen rond de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer. Het kabinet heeft steun van oppositiepartijen nodig om in de Eerste Kamer een meerderheid te krijgen. Het CDA kan die steun alleen leveren, D66 kan het samen met GroenLinks of in de combinatie van ChristenUnie en SGP.

Met hun gezamenlijke motie proberen CDA en D66 vandaag het hervormingsbeleid van het kabinet versneld in de door hen gewenste richting bijgesteld te krijgen. Ze willen het kabinet met klem vragen versneld onderdelen uit het sociaal akkoord uit te voeren en lastenverlichting te regelen. De tactiek van D66 en CDA hangt vandaag nog af van de bejegening van de oppositie door premier Rutte.

De motie is strategisch van groot belang. De twee constructieve oppositiepartijen hebben samen 25 zetels in de Tweede Kamer en 16 in de Eerste Kamer. Enerzijds is het CDA alleen in de senaat groot genoeg om de coalitie aan een meerderheid te helpen, anderzijds is D66 in de meeste andere steunconstructies in de senaat nodig.

Tegelijkertijd presenteerden ChristenUnie, D66 en GroenLinks woensdag achter de schermen concrete wensen. De ChristenUnie wil graag dat de landmachtkazerne in Assen open blijft, D66 pleit voor minder bezuinigen op de veiligheidsdienst en GroenLinks wil meer geld voor kinderopvang. GroenLinks is het verst gevorderd met het kabinet en heeft regeringspartijen PvdA en VVD bereid gevonden in totaal 200 miljoen euro extra uit te geven voor kinderopvang en de reparatie van inkomenseffecten van de bezuinigingen op de kindregelingen voor gezinnen met minimuminkomens. De afgelopen maand heeft GroenLinks hierover al samen met de coalitiepartijen PvdA en VVD gesprekken gevoerd met vicepremier Lodewijk Asscher (PvdA) van Sociale Zaken.

In de motie die GroenLinks met PvdA en VVD klaar heeft, gaat het om 100 miljoen extra voor de kinderopvang. Dit bedrag komt bovenop de 50 miljoen extra die hiervoor op de begroting al staat gereserveerd. Van Ojik heeft ook met minister Asscher afgesproken dat meevallers in deze sfeer niet naar andere onderdelen van de begroting gaan, maar beschikbaar blijven voor de kinderopvang. Fractieleider Van Ojik: 'We zijn hierover al een half jaar met Asscher in gesprek. We hopen dat dit in de kinderopvangsector echt verschil maakt.'

In de deal van GroenLinks, VVD en PvdA met minister Asscher komt ook 100 miljoen beschikbaar voor reparatie van hevige inkomenseffecten door bezuinigingen op kindregelingen (zoals de kinderbijslag en het kindgebonden budget) voor mensen met een minimuminkomen. GroenLinks lijkt daarmee de versobering van die kindsubsidies te steunen. Als D66 een deal sluit met het kabinet over extra geld voor onderwijs, dan steunt die partij ook de motie over kinderopvang en reparatie van de laagste inkomens. Ook die partij zou dan akkoord zijn met de versoberde kindsubsidies.

Algemene Politieke Beschouwingen

undefined

Meer over