Nieuws

Kabinet wil Europees plan voor versoepeling arbeidsmigratie uit Noord-Afrikaanse landen tegenhouden

Het kabinet ziet geen heil in de Europese plannen om meer arbeidsmigranten van buiten Europa te halen. Tijdens een commissiedebat liet minister Van Gennep van Sociale Zaken weten dat zij geen ruimte ziet voor nieuwe arbeidsmigranten.

Anna de Haas
Om 4 uur ’s nachts worden kranten aangeleverd door Afrikaanse migranten op het depot voor krantenbezorgers aan Kennedylaan in Amsterdam. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant
Om 4 uur ’s nachts worden kranten aangeleverd door Afrikaanse migranten op het depot voor krantenbezorgers aan Kennedylaan in Amsterdam.Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Veel Europese landen kampen, net als Nederland, met grote personeelstekorten. De Europese Commissie wil daarom vanaf eind dit jaar de deur wijder openzetten voor arbeidsmigranten uit Egypte, Marokko en Tunesië. Aan de hand van zogenoemde ‘talent partnerships’ moeten zowel hoog- als praktisch opgeleide werknemers uit Noord-Afrikaanse landen straks makkelijker aan het werk kunnen in Europa.

Maar nu blijkt dat de minister van Sociale Zaken, Karien van Gennip (CDA), zo haar bedenkingen heeft over de Europese plannen. De half miljoen arbeidsmigranten die op dit moment in Nederland verblijven zijn volgens Van Gennip essentieel. ‘Zij zorgen ervoor dat de tomaten geplukt worden, de muren gestuukt worden, maar denk ook aan de kennismigranten die zorgen dat chipbedrijf als ASML blijft draaien’, zei de minister bij de commissievergadering.

Toch is het volgens Van Gennip niet voor de hand liggend om nog meer mensen van buiten de EU te verwelkomen, gelet op de huidige krapte op de woningmarkt en de problemen met uitbuiting onder arbeidsmigranten. Het ontbreekt bij de huidige migranten volgens Van Gennip vaak al aan een net salaris, goede arbeidsvoorwaarden en veilige woon-en werkomstandigheden, zoals ook de Nederlandse Arbeidsinspectie begin deze maand concludeerde in haar jaarverslag. Die misstanden moeten volgens de minister eerst worden aangepakt.

Bovendien zijn er volgens Van Gennip nog genoeg arbeidskrachten binnen Europa. De ruim 1 miljoen werklozen kunnen dankzij de personeelstekorten eindelijk aan de slag, stelt de minister. Ook de hoge jeugdwerkloosheid in Zuid-Europa en de vele deeltijdbanen bieden volgens haar kansen. ‘Als het nu niet lukt om deze mensen in te zetten, wanneer dan wel?’

Onthutsende toestanden

De Arbeidsinspectie pleitte eerder deze maand al voor een beperking van de arbeidsmigratie, vanwege de krappe huizenmarkt en de druk op het onderwijs. In haar jaarverslag stelt de inspectie dat Nederland tegen de grenzen van de groei is aangelopen, wat leidt tot ‘onthutsende’ toestanden. De arbeidsmigranten in Nederland zijn al aan de goden overgeleverd, aldus inspecteur-generaal Rits de Boer.

Ook de Tweede Kamer staat niet te springen om de Europese plannen. Onder meer ChristenUnie-Kamerlid Don Ceder en CDA-Kamerlid Hilde Palland wezen, net als de inspectie, op de uitbuiting van de huidige groep arbeidsmigranten. VVD-er Zohair el Yassini stelt dat in Noord-Afrika niet de geschoolde krachten te vinden zijn die Nederland nodig heeft.

D66 lijkt als enige partij de Europese plannen wel te verwelkomen. De krapte op de huizenmarkt kan juist worden opgelost door arbeidsmigratie, zei Kamerlid Romke de Jong, doelend op het gebrek aan vakmensen voor de huidige woningbouwambities van het kabinet.

De ministerraad moet het voorstel van de Europese Commissie nog bespreken, waarna een officiële reactie zal volgen. De inspectie heeft er bij het kabinet op aangedrongen om vooral te streven naar meer productiviteit en werktijdverlenging binnen de huidige arbeidsmarkt.

Meer over