nieuws

Kabinet versoepelt de exameneisen voor middelbare scholen

Het kabinet versoepelt dit jaar de eisen voor eindexamenkandidaten in het voortgezet onderwijs. Leerlingen mogen straks één vak niet mee laten tellen voor hun eindscore, waardoor het makkelijker wordt om te slagen. Dat mag geen kernvak zijn zoals Nederlands, Engels of wiskunde.

Een eindexamenklas krijgt les in de aula om afstand te kunnen bewaren.  Beeld Arie Kievit
Een eindexamenklas krijgt les in de aula om afstand te kunnen bewaren.Beeld Arie Kievit

Dat heeft de ministerraad vrijdag besloten op initiatief van minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs. Slob zegde ook extra ondersteuning toe bij de voorbereiding van leerlingen die door het thuisonderwijs in de problemen komen. Het eindcijfer van het weggestreepte vak telt niet mee bij het bepalen van de uitslag (geslaagd of niet geslaagd), maar blijft wel op de cijferlijst staan. Wegstrepen mag alleen als de leerling daardoor alsnog kan slagen.

Daarbij blijft de bestaande slaag-zakregeling van kracht. Dat betekent dat tekortpunten moeten worden gecompenseerd: tegenover een 5 moet een 7 staan, tegenover een 4 een 8 of twee 7's. Ook moet het gemiddelde van alle cijfers (zonder het weggestreepte vak) minimaal een 5,5 zijn.

‘We hebben alle denkrichtingen tegen het licht gehouden’, zei Slob na de ministerraad. ‘Om de kwaliteitsnorm zoveel mogelijk in tact te laten, moeten leerlingen in alle vakken examen doen. Daarna mogen ze op één onvoldoende de duim leggen. Zo houden we een objectief moment voor heel Nederland en het Caribisch gebied in stand. Dat is belangrijk.’

Slob besloot al in december, na overleg met onderwijskoepels en bonden, dat de eindexamens dit jaar door moeten gaan. Vorig jaar, in de eerste coronagolf, werden ze nog geannuleerd. Daarvan kan nu geen sprake zijn, benadrukte hij vrijdag: ‘Het objectieve moment van de centrale examens blijft staan, waardoor geslaagde leerlingen uit bijvoorbeeld Enschede vergelijkbare kennis en kunde hebben als leerlingen uit Alkmaar met een diploma op zak.’

De bewindsman kondigde eerder aan dat leerlingen hun eindexamen flexibel kunnen spreiden over twee tijdvakken en dat ze een extra herkansing krijgen. De gehele examencyclus moet voor de vakantie zijn afgerond, zodat leerlingen een vrije zomer hebben en op tijd aan het vervolgonderwijs kunnen beginnen.

Afstandsonderwijs

Vakbond CNV Onderwijs en het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) stelden de voortgang van de eindexamens eerder dit jaar ter discussie. Het LAKS opperde alleen centrale examens te organiseren voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Daartegen keerden zich hogescholen en universiteiten. Slob zegde de Tweede Kamer toe nog voor de krokusvakantie met eventuele andere aanpassingen te komen.

Hoewel de middelbare scholen open mochten blijven voor eindexamenleerlingen, is dat niet overal gebeurd. Ook heeft het afstandsonderwijs achterstanden tot gevolg gehad. ‘Door de coronamaatregelen in dit en vorig schooljaar dreigen dit jaar meer examenkandidaten dan normaal te zakken’, waarschuwde de VO-Raad begin deze week. ‘Normaal’ is ongeveer 10 procent.

Met de maatregelen van vrijdag wordt aan deze zorgen zo goed mogelijk tegemoet gekomen. Het vervolgonderwijs moet zich instellen op inmiddels twee jaargangen van leerlingen die niet optimaal hun middelbare schoolloopbaan hebben kunnen afsluiten. Door nu de mogelijk extra onvoldoende zichtbaar op de eindlijst te laten staan, is een ‘warme overdracht’ naar het vervolgonderwijs mogelijk, aldus Slob. Met extra steun kan een goede start aan een studie worden geven. ‘Laten leerlingen er vol voor gaan.’

LEES OOK:

Versoepelde examens? Investeer liever in extra herkansingen en extra bijles, zegt deze hoogleraar pedagogiek. Hier leest u meer.

Drie weken geleden presenteerde minister Arie Slob (voor basis- en voortgezet onderwijs, ChristenUnie) zijn ‘nationaal programma onderwijs na corona’. Daarover leest u hier.

Enkele dagen daarna debatteerde de Tweede Kamer met Slob. Hij zei toen opnieuw dat de eindexamens door zouden gaan en beloofde aanpassingen voor de krokusvakantie bekend te maken. U leest dat hier.

Meer over