Kabinet vergat geld Nationaal Museum

Er moet een Nationaal Historisch Museum komen, besloot de politiek vorig jaar. Helaas vergat het kabinet geld te reserveren in het regeerakkoord....

De Kamer wilde het eind juni vorig jaar bijna unaniem, en vooruit, na aanvankelijk tegenstribbelen wilde het vorige kabinet het ook wel: een Nationaal Historisch Museum (NHM), waar Nederlanders van alle kleuren en overtuigingen moeten kunnen kennisnemen van hun gemeenschappelijke historie. Balkenende en de zijnen werden zelfs enthousiast. ‘Een interactief museum, gehuisvest in een nieuw, spectaculair gebouw’ moest het worden, zo dagdroomde de ministerraad in september vorig jaar in een persbericht.

Papier is geduldig. Komt het museum er ook? Femke Halsema vreest het ergste. ‘Men is vergeten er geld voor te reserveren in het regeerakkoord’, zegt de GroenLinks-leider. Halsema stelde de kwestie donderdag aan de orde tijdens een Kamerdebat met minister Plasterk van OCW, dat eigenlijk ging over een nieuw systeem om de rijkskunstsubsidies te verdelen.

De minister gaf geen concreet antwoord op Halsema’s vragen. Plasterks voorganger Maria van der Hoeven stuurde vorig jaar ‘een visie’ naar de Kamer, een eerste grove schets van hoe een NHM eruit zou kunnen zien.

Vier dagen na het ronkende persbericht uit de ministerraad bleek het ‘spectaculaire nieuwe gebouw’ ineens voorwerp van ‘nader onderzoek en afweging’, zo schreef Van der Hoeven in haar begeleidende brief. Evenals de locatie. Paleis Soestdijk zou kunnen, dat staat toch leeg. Den Haag was ook een optie, evenals een plek ‘in de nabijheid van de Efteling’.

Concreter was de ‘visie’ over de geschatte kosten van een NHM: een eenmalige investering van zestig miljoen euro, plus jaarlijks terugkerende exploitatielasten van vijftien miljoen, waarvan twaalf miljoen rijkssubsidie. Bij elkaar is dat 27 miljoen per jaar, als de zestig miljoen wordt uitgesmeerd over vier regeerjaren.

Dat geld is er dus niet, concludeert Halsema. Zij weet wel waar het eventueel te halen is. In het regeerakkoord beloofde het kabinet honderd miljoen extra te investeren in ‘amateurkunst en volkscultuur’ en ‘behoud van (religieus-)cultureel erfgoed’. Uit dat bedrag zou het NHM gefinancierd kunnen worden, suggereert Halsema. ‘Maar ik vraag me af of het kabinet dat een goed idee zou vinden.’

Meer over