Kabinet twijfelt over vervolg op NAVO-aanvallen

In het kabinet heerst twijfel over het vervolg op de NAVO-luchtaanvallen op Joegoslavië. Gevreesd wordt dat de Joegoslavische president Milosevic niet bereid zal zijn de strijd om Kosovo te staken....

'Er is geen mens zonder twijfel. Niemand weet wat de gevolgen zijn als de actie begint', aldus premier Kok vrijdag na afloop van de ministerraad.

Met grote zorg is geconstateerd dat de NAVO-lidstaten Griekenland en Italië uit de boot dreigen te vallen.

Kok zei niet erg hoopvol te zijn over de bereidheid van de Joegoslavische president Milosevic om te onderhandelen. 'Het kan wel eens lang gaan duren. Maar je blijft hunkeren naar het moment dat er iets anders in de plaats kan komen van de militaire actie', aldus Kok.

Het kabinet wil dat de pogingen om via diplomatie een politieke oplossing te bereiken niet worden gestaakt. De militaire actie is volgens Kok geen doel op zichzelf. Van dag tot dag moet worden bekeken of met de aanvallen moet worden doorgegaan.

Volgens Kok was 'niet precies te voorzien' dat Servische eenheden na het vertrek van de waarnemers en het uitwijzen van buitenlandse journalisten keihard zouden gaan optreden tegen de intelligentsia in Kosovo. 'De grootste zorg gaat uit naar al die mensen in Kosovo. Hun perspectief wordt op korte termijn alleen maar ongunstiger', aldus Kok.

Hoge Nederlandse militairen zeiden gisteren dat vanuit de lucht niets valt te ondernemen tegen het optreden van de Servische politie. De NAVO moet, aldus de militairen, de komende dagen tonen bereid te zijn om door te gaan met de luchtaanvallen. Daaruit moet Milosevic volgens de generaals de conclusie trekken dat hij moet stoppen.

Op de vraag wat nu precies het politieke doel is van de NAVO-actie, wilden de militairen niet ingaan. Minister De Grave van Defensie meldde de Tweede Kamer woensdag dat niet de indruk mag worden gewekt 'dat wij precies weten waar dit proces eindigt'. De militairen zitten ermee in hun maag dat er op dit punt grote onduidelijkheid heerst.

Kok verweet de critici van luchtaanvallen zelf geen alternatief te hebben. Door niets te ondernemen zou Milosevic 'een premie hebben gekregen' en zou 'de geloofwaardigheid van ons allen in het geding zijn gekomen'. Ook Rusland, dat gisteren de banden met de NAVO verbrak, is volgens Kok niet in staat geweest om Milosevic op andere gedachten te brengen.

Meer over