Kabinet trekt voorstel lager minimum loon in

Het kabinet trekt het wetsvoorstel in waarmee het werkgevers de vrijheid wilde bieden aan sommige werknemers minder te betalen dan het wettelijk minimumloon....

Van onze verslaggeefster

DEN HAAG

De intrekking is opmerkelijk omdat het voor het eerst is dat een afspraak uit het regeerakkoord door ruzie tussen de coalitiefracties niet wordt nagekomen. Bij het laatste deel van het kamerdebat over het kabinetsvoorstel, dinsdag, werd duidelijk dat hieraan geen grote politieke gevolgen worden verbonden.

Meer over