Kabinet trekt kwart miljard uit voor milieumaatregelen

Het kabinet steekt tot 2001 een kwart miljard gulden in maatregelen die de milieuschade van de economische groei moeten beperken....

Van onze verslaggevers

Mike Ackermans

Thom Meens

DEN HAAG

Vandaag bespreekt de ministerraad de verdeling van het bedrag over de vier betrokken departementen. Verreweg het grootste deel, honderd miljoen gulden, gaat naar minister Wijers van Economische Zaken voor het stimuleren van de ontwikkeling van schone technologie door het bedrijfsleven.

De maatregelen zijn vervat in de langverwachte nota Milieu en Economie. De discussie hierover in het kabinet is nog niet afgerond. De Boer vindt dat de nota nog te veel economie en te weinig milieu bevat. Haar directeur-generaal milieubeheer Pont schrijft aan de andere departementen dat er wel 'ambtelijke overeenstemming is' over het grootste deel van de tekst, maar dat er van zijn departement wel 'aanpassingsvoorstellen' zijn.

Zo wil De Boer dat de prijs van milieubelastend gedrag veel meer dan nu in producten wordt doorberekend. Zij vindt dat de nota de aanzet geeft 'tot een maatschappij waar prijzen de waarheid vertellen'. De andere departementen tekenen daarbij aan dat Nederland dat niet op eigen houtje kan doen, en al helemaal niet op korte termijn.

Over de verdeling van de 250 miljoen gulden is ambtelijk overeenstemming bereikt. Verkeer en Waterstaat krijgt zestig miljoen voor het stimuleren van milieuvriendelijk vervoer 'van deur tot deur'. Het betreft onder meer de zogenoemde ketenkaart voor aansluitende vormen van openbaar vervoer, en het auto-op-afroep-systeem.

Minister Van Aartsen van Landbouw ontvangt 45 miljoen gulden. Daarvan is 25 miljoen bestemd voor schoner produceren door boeren en tuinders. Ze worden gestimuleerd te kiezen voor schone en milieuvriendelijke brandstoffen.

VROM mag op 45 miljoen rekenen. Het overgrote deel hiervan, dertig miljoen, gaat naar een fonds dat duurzaam en innovatief bouwen moet bevorderen. De Boers departement moet ook de nota de komende jaren gaan uitvoeren.

De honderd miljoen gulden voor Economische Zaken gaan naar onderzoek naar nieuwe, schone technieken voor bedrijven die te duur zijn om zonder steun te ontwikkelen. Voorwaarde is dat deze technologische vernieuwingen leiden tot minder gebruik van grondstoffen en ze de concurrentiepositie van het bedrijfsleven niet aantasten.

De complete nota Milieu en Economie staat voor half juni op de agenda van de ministerraad.

Meer over