NIEUWSkinderopvangtoeslagenaffaire

Kabinet trekt 390 miljoen uit om ruim twintigduizend ouders te compenseren voor toeslagenaffaire

Het kabinet trekt 390 miljoen euro uit voor schadevergoedingen en compensatie voor ouders die slachtoffer zijn in de kinderopvangtoeslagenaffaire. Het kabinet betoont zich hiermee ruimhartiger dan de commissie-Donner adviseerde.

Piet Hein Donner overhandigde donderdag het eindrapport van de adviescommissie aan staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Financiën).  Beeld ANP
Piet Hein Donner overhandigde donderdag het eindrapport van de adviescommissie aan staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Financiën).Beeld ANP

Voor compensatie komen in elk geval circa drieduizend ouders in aanmerking die door de Belastingdienst ten onrechte tot fraudeur werden bestempeld, schrijven de staatssecretarissen Van Huffelen (Financiën) en Van Ark (Sociale Zaken) vrijdag aan de Tweede Kamer. Deze mensen waren klant van een gastouderbureau of kinderopvangbedrijf dat de Belastingdienst verdacht van fraude en zitten daarom in een zogenoemd CAF-dossier.

In een aantal fraudeonderzoeken heeft de Belastingdienst een vooringenomen houding ingenomen, oordeelde de commissie-Donner. De belastingambtenaren gingen er in die zaken vanuit dat de ouders, enkel en alleen omdat zij klant waren van een mogelijk ‘fout’ bedrijf, zelf ook sjoemelden met hun kinderopvangtoeslag. Velen van hen moesten daarom tienduizenden euro’s kinderopvangtoeslag terugbetalen.

Er zijn ook ouders die niet vooringenomen zijn behandeld, maar toch onevenredig hard geraakt zijn door de ‘alles of niets’-aanpak die de afgelopen vijftien jaar de norm was. De wet stelde tot voor kort heel hoge administratieve eisen aan ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen. Zij moeten over meerdere jaren kunnen aantonen dat zij alle rekeningen van het opvangbedrijf hebben betaald; voor elk kind precies bijhouden hoeveel uur en op welke dagen het naar de opvang is gegaan en jaaropgaven en contracten met handtekeningen kunnen overleggen. Als ook maar een van die bewijsstukken ontbreekt, werd de hele toeslag teruggevorderd.

Schrijnende gevallen

Het kwam daardoor voor dat een ouder die nog een rekening van 100 euro had openstaan bij een gastouderbureau, of ergens was vergeten een handtekening te zetten, twintigduizend euro aan toeslagvoorschotten moest terugbetalen. Ook deze schrijnende gevallen kunnen nu alsnog aanspraak maken op het grootste deel van dat misgelopen geld. Zij moeten zich dan wel zelf bij de Belastingdienst melden, voor zover ze dat nog niet hebben gedaan. Voor de CAF-ouders geldt dat niet: hun namen zijn allemaal al bij de overheid bekend.

De gedupeerdenregeling van het kabinet legt de drempel voor compensatie lager dan oud-minister Donner donderdag in zijn rapport voorstelde. Donner leek het beter de ondergrens voor compensatie bij 10.000 euro te leggen. Volgens de CDA-coryfee zouden de gedupeerden met laagste inkomens daar voldoende mee geholpen zijn. Hij achtte de compensatieregeling anders ook niet uitvoerbaar, omdat de Belastingdienst bij een lager drempelbedrag te veel dossiers zou moeten nalopen.

Van Huffelen is het daar niet mee eens en vindt dat ook ouders die minder dan 10.000 euro toeslag per jaar zijn kwijtgeraakt compensatie verdienen. Zij legt de grens daarom bij 1500 euro per jaar. In totaal trekt het kabinet 500 miljoen euro uit voor de compensatie van gedupeerde ouders. Daarvan is 110 miljoen euro nodig voor de uitvoering, zoals het aantrekken van extra belastingambtenaren om duizenden ouderdossiers opnieuw te beoordelen. De vorige staatssecretaris Menno Snel trok eerder al 7,5 miljoen euro uit om 287 ouders in één van de CAF-zaken te compenseren.

Meer over het kinderopvangtoeslagendrama

Niet de Belastingdienst, maar de politiek is de hoofdschuldige in de kinderopvangtoeslagenaffaire, oordeelde de commissie-Donner donderdag.

Het idee lijkt in 2005 nobel: betaal ouders die kinderopvang nodig hebben snel hun toeslag uit. Maar het systeem lokt misbruik uit. Zozeer dat in Den Haag een soort heksenjacht ontstaat op fraudeurs.

De meeste burgers deugen, de meeste ambtenaren ook. Waarom loopt het dan steeds mis tussen die twee?

Meer over