Kabinet: samenvoeging van toeslagen onhaalbaar

Het kabinet heeft zich verslikt in een bezuinigingsplan. De samenvoeging van een reeks belastingtoeslagen tot één huishoudentoeslag is onhaalbaar. Ook vanuit het buitenland zou op deze toeslag aanspraak kunnen worden gemaakt. In plaats van 1,2 miljard euro bezuiniging zouden de uitgaven dan juist fors kunnen oplopen.

DEN HAAG - Dit schrijft minister Lodewijk Asscher (PvdA) van Sociale Zaken samen met staatssecretaris Eric Wiebes (VVD) van Financiën aan de Tweede Kamer. Het gaat om het plan om de zorgtoeslag, de huurtoeslag, het kindgebonden budget en een koopkrachttoeslag voor AOW'ers, de zogenoemde Mkob, de komende jaren samen te voegen. Ongeveer zes miljoen Nederlanders krijgen een of meer van deze toeslagen. Daarmee is ruim 8 miljard euro gemoeid.


Volgens het plan zouden de toeslagen voortaan per huishouden of adres worden toegekend. Dat moest het systeem vereenvoudigen en het moest fraude tegengaan. Vorig jaar bleek dat op grote schaal met de zorgtoeslag werd gefraudeerd. Deze fraude staat bekend als de 'Bulgarenfraude' omdat veel Bulgaren zich in Nederland inschreven en onterecht zorgtoeslag aanvroegen en kregen.


Op met name de ouderentoeslag die in 2007 is ingevoerd, kan ook vanuit het buitenland een beroep worden gedaan. Het kabinet-Rutte I heeft in 2011 gepoogd met wetgeving de export van deze toeslag naar Marokko en Turkije te stoppen. Een jaar geleden haalde de rechter een streep door deze wet. Asscher moest toen met terugwerkende kracht de toeslag plus rente uitbetalen. Dat betekende al een tegenvaller van 300 miljoen euro.


Als de toeslagen worden samengevoegd, geldt volgens Europese regels het 'meest gunstige exportregime van de betrokken toeslagen', zo schrijft Asscher de Kamer. Dat zou in dit geval de exportregels voor de ouderentoeslag zijn. 'Dit zou niet alleen een forse stijging van de uitgaven aan toeslagen in het buitenland betekenen, maar ook leiden tot een complexe uitvoering', zo concludeert de minister.


De Belastingdienst kan de geplande hervorming op dit moment overigens ook niet aan, schrijven Asscher en Wiebes. Het 'leidt tot een onverantwoorde stijging van de continuïteitsrisico's ten aanzien van de belastingheffing en toeslagen'.


Asscher en Wiebes zoeken nu naar een andere manier om de toeslagen 'eenvoudiger en fraudebestendiger' te maken. Het hele toeslagenstelsel staat daarbij ter discussie. Een nieuw plan moet nog steeds 1,2 miljard euro aan besparingen opleveren. Asscher en Wiebes nemen een jaar de tijd om een nieuw plan te bedenken.

Meer over