Kabinet onthield Kamer stuk over spoorlijn

Het kabinet heeft de Tweede Kamer een negatief rapport van het Centraal Planbureau (CPB) over de nog aan te leggen Zuiderzeelijn onthouden ....

Ook zal aanleg van de Zuiderzeelijn, volgens dezelfde rapportage, schade toebrengen aan natuur, landschap en cultuurhistorische waarden, en worden de werkgelegenheidseffecten van de lijn overschat. Ondanks deze conclusies heeft het kabinet 2,7 miljard euro uitgetrokken voor aanleg van deze spoorlijn. De noordelijke provincies blijven pleiten voor de optie die nog vele miljarden meer kost: een magneetzweefbaan van Amsterdam, via Friesland naar Groningen.

Het CPB gaf op verzoek van het ministerie van Verkeer en Waterstaat op 23 november 2001 een oordeel over nieuwe studies naar de maatschappelijke baten en lasten van de Zuiderzeelijn. De PvdA-ministers Netelenbos van Verkeer en Pronk van VROM stuurden enkele weken later (december 2001) het 'Kabinetsbesluit over de Zuiderzeelijn' naar de Tweede Kamer, zonder de CPB-studie Toetsing uitwerking KKBA Zuiderzeelijn.

Pronk en Netelenbos trokken destijds 2,7 miljard euro (6 miljard gulden) uit voor de spoorlijn naar het Noorden. Onlangs bevestigde het kabinet Balkenende-II dit besluit nog eens in de Nota Ruimte. De keuze voor een gewone treinlijn of magneetzweefbaan is nog niet gemaakt. Wanneer bedrijfsleven en lokale overheid ook met miljarden euro's over de brug komen, mag van het kabinet een magneetzweefbaan worden aangelegd.

Uitgangspunt voor het kabinetsstandpunt is een studie van het Nederlands Economisch Instituut (NEI). Het CPB vindt deze studie in 2001 'nog steeds plausibel' en 'het best bruikbaar', maar wijst erop dat het NEI de baten van de spoorlijn (licht) overschat en dat de neerwaartse risico's groter zijn dan eerder aangenomen.

Bovendien telt het NEI ten onrechte een 'restwaarde' op bij de baten. Zonder alle kanttekeningen van het CPB lopen de verliezen voor de samenleving uiteen van 1,5 miljard euro bij de meest eenvoudige spoorlijn, tot bijna 8 miljard voor de magneetzweefbaan, aldus het NEI.

Meer over