Kabinet neigt door tijdsdruk tot uitstel van geprivatiseerde WAO

Het kabinet overweegt de privatisering van de WAO en de invoering van per bedrijfstak verschillende WAO-premies uit te stellen. De uitvoeringsorganisaties hebben problemen met de invoering van de plannen, waardoor er vertraging dreigt te ontstaan....

Van onze verslaggever

DEN HAAG

Het grotendeels afschaffen van de Ziektewet gaat wel door per 1 januari 1996. Eerder deze week lekte een nota van het ministerie van Sociale Zaken uit, waarin de problemen rond de invoering van de WAO-plannen werd besproken. De ministerraad bespreekt vandaag en de komende dagen deze 'risicoanalyse' van de plannen, waarna uiterlijk in augustus een beslissing wordt genomen. Invoering halverwege 1996 is mogelijk, maar levert een aantal problemen op. Een jaar uitstel is makkelijker.

Voor alle zekerheid heeft minister Zalm van Financiën al rekening gehouden met uitstel, zo blijkt uit zijn begrotingsbrief die vandaag in het kabinet aan de orde is. In die brief worden de uitgaven vastgesteld die de ministeries in 1996 mogen doen.

De daling van de WAO-premie, die het gevolg zou zijn van het nieuwe WAO-regime, is in de brief voor alle zekerheid geschrapt. Die had 250 miljoen gulden moeten opleveren, maar dat gat wordt gedekt doordat het dalende aantal arbeidsongeschikten meevallers in de uitkeringen veroorzaakt. Ook de daling van het ziekteverzuim, in 1994 met gemiddeld 16 procent, leidt tot een meevaller.

De nieuwe wet van Linschoten beoogt een aantal verandering in de verzekering tegen arbeidsongeschiktheid door te voeren. De huidige, uniforme WAO-premie wordt vervangen door een premie per bedrijfstak, die wordt vastgesteld aan de hand van het arbeidsongeschiktheidsrisico. Daarnaast krijgen bedrijven de mogelijkheid om de arbeidsongeschiktheid niet bij de bedrijfsvereniging, maar bij een particuliere verzekeraar te verzekeren (opting out).

De uitvoeringsorganisaties hebben al eerder gewezen op de lange voorbereidingstijd die ze nodig hebben. Wil de wet 1 januari 1996 van kracht worden, dan zou er nu een aangenomen wet moeten liggen.

Het ministerie van Sociale Zaken ontkent dat er al tot uitstel van invoering is besloten. Staatssecretaris Linschoten (VVD) zet nog steeds in op 1 januari 1996. Hij wordt daarbij gesteund door de fractie van zijn partij in de Tweede Kamer. Volgens de VVD moeten alle geplande bezuinigingen worden gehaald, en mogen ze niet vervangen worden door meevallende belastinginkomsten.

Meer over