'Kabinet negeert uitkeringstrekkers'

Het kabinet houdt bij de privatisering van de sociale zekerheid te weinig rekening met de belangen van uitkeringsgerechtigden. Dit zegt bestuurder J....

Het kabinet wil de uitvoering van de WW en de WAO vanaf 2001 aan bedrijven overlaten. De huidige uitvoerders, zoals het GAK en een deel van de arbeidsbureaus, moeten dan zijn geprivatiseerd. Dinsdag maakt het kabinet zijn plannen officieel bekend.

'Het is een technocratisch, bureaucratisch compromis tussen politieke partijen en de gevestigde belangen van vakbeweging, werkgevers en gemeenten', aldus Barten. 'De uitkeringsgerechtigden worden genegeerd. Het is een regentesk over u en zonder u.'

Alle instellingen hebben volgens Barten hun eigenbelang voorop gesteld. Ook de vakbeweging, die vorig jaar met werkgevers een voorstel tot privatisering opstelde dat verder gaat dan het kabinetsplan. 'De vakbeweging heeft vooral gelet op de eigen positie bij de uitvoering. Daarna kwamen de belangen van de werknemers en op de laatste plaats die van de uitkeringsgerechtigden. Dat terwijl een groot deel van de leden uitkeringsgerechtigd is', zegt Barten.

De kritiek op de vakbeweging is opmerkelijk. Niet alleen zegt de vakbeweging op te komen voor de belangen van uitkeringsgerechtigden. Ook zijn FNV en CNV zelf actief in Sjakuus.

In het nieuwe sociale zekerheidsstelsel worden de overheidstaken beperkt tot de toekenning van de bijstand, WW en WAO. De uitbetaling en hulp bij het zoeken van werk wordt aan bedrijven gegund. Sjakuus heeft daar grote principiële bezwaren tegen.

'Uit een ongebreideld geloof in de markt wordt nu geprivatiseerd. Alles in één keer. Er worden geen experimenten gehouden om te kijken of het wel werkt en waar de valkuilen zitten. Dat heeft grote risico's, want eens geprivatiseerd blijft geprivatiseerd.'

Zij voorziet een reeks praktische problemen als de kabinetsplannen worden uitgevoerd. 'De uitkeringsgerechtigde wordt straks van het kastje naar de muur gestuurd. Van het Centrum voor Werk en Inkomen waar de uitkering wordt toegekend naar uitbetalingsbedrijf, naar scholing en uitzendbureau. Voor de uitkeringsgerechtigden wordt het een onontwarbare kluwen. Zij moeten straks geholpen worden om de weg te vinden. Er moet in ieder geval een openbare beroepsinstantie komen tegen betwistbare besluiten, want klantvriendelijker wordt het er niet op', vindt Barten.

Sjakuus voorziet ook een tweedeling tussen de uitkeringsgerechtigden, met aan de ene kant een groep makkelijk bemiddelbare werklozen en aan de andere kant een groep moeilijk bemiddelbare uitkeringsgerechtigden.

'Vrouwen die jaren in de bijstand hebben gezeten, wie gaat zich om hen bekommeren? Worden die straks van uitzendbaantje naar uitzendbaantje gestuurd om de uitkeringskosten te beperken', zegt Barten. De probleemgroepen worden volgens haar alleen maar groter nu het kabinet ook bijstandsvrouwen met pas geboren kinderen wil verplichten te solliciteren.

Meer over